Jak kontaktovat příbuzné zesnulého známého, který zemřel v zahraničí?

Odpověď na dotaz ze dne 9. dubna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, prosím pěkně je cesta jak kontaktovat pozůstalé (příbuzné) zesnulého, například úřední cestou? Případ: o zesnulém se ví křestní jméno a příjmení, narodil se v české republice, dlouhodobě žil a zemřel v zahraničí. Předpokládám, že po úmrtí v zahraničí existuje cesta, jak získat podrobnější informace o zesnulém, ale toto zatím nemám zjištěno. Také předpokládám, že tyto podrobnější údaje o zesnulém, při neznámosti příbuzných, by příslušné úřady poskytly například notáři, který je pověřen dědickým řízením a ne například mne jako "známému" zesnulého. Děkuji Velice.
Jan

Dobrý den,

ptáte se nás, jak kontaktovat příbuzné Vašeho zesnulého známého. Narodil se v České republice, dlouhodobě žil a zemřel v zahraničí. Předpokládáte, že tyto údaje budou úřední cestou poskytnuty notáři.

Příbuzné zesnulého, jak předpokládáte, bude dohledávat a kontaktovat notář v rámci dědického řízení. V České republice se tomu tak děje na základě informací od toho, kdo zařizoval pohřeb, ze závěti a informací z evidence obyvatel. K těmto údajům Vy skutečně přístup mít nebudete. Postupy jiných států nám v poradně nejsou známy. Zdali jsou nějaké možnosti, můžete zkusit zjistit na zastupitelském úřadě ČR země, ve které Váš známý zemřel.

O dohledání a kontaktování příbuzných se také můžete pokusit přes společné známé, vyhledávání na internetu či sociální sítě.

S pozdravem

Monika Vaníčková