Jak docílit toho, aby byl sirotčí důchod vyplácen přímo neteři a nikoliv její matce?

Odpověď na dotaz ze dne 17. září 2014 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, jsem teta a chtěla bych pomoct neteři. V únoru jí bude 18 let a matka na ni pobírá sirotčí důchod. Neteř bydlí u svého dědy, kde snad má i trvalé bydliště. U matky a jejího nevlastního otce být nemůže z důvodu fyzického i psychického týrání. Sirotčí důchod chodí matce a neteř stále musí žebrat o peníze na autobus, svačiny a základní potřeby. O její výdaje se stará hlavně děda u kterého žije, ale on je důchodce s minimálním příjmem a má také sám velké problémy vyjít s důchodem. Prosím o informaci, zda je možné, aby chodil přímo neteři sirotčí důchod po její plnoletosti. Jako teta vím, že s penězi umí zacházet lépe než její rodiče. Děkuji za odpověď. Jaroslava
Jaroslava
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Obracíte se na nás s dotazem, zda je možné, aby Vaše neteř od chvíle, kdy dovrší věku 18 let a bude plnoletá, mohla pobírat sirotčí důchod do vlastních rukou. Píšete, že v současné době jsou dávky sirotčího důchodu vypláceny na účet její matky, se kterou však dcera nežije a matka ji v přístupu k penězům velmi limituje. Vaše neteř bydlí se svým dědou, pro kterého ale není jednoduché zajišťovat výdaje domácnosti ze svého důchodu. Ve svou neteř máte důvěru, pokud se týče samostatného zacházení s penězi.

Dobrý den, paní Jaroslavo,

ve chvíli, kdy Vaše neteř dovrší věku 18 let, má nárok na to, aby byl sirotčí důchod vyplácen přímo jí, a to buď poštou na adresu jejího bydliště, nebo přímou výplatou na bankovní účet.  Ve chvíli, kdy se tak stane, tedy po jejích narozeninách v únoru, bude zapotřebí, aby Vaše neteř uvědomila Českou správu sociálního zabezpečení (Křížová 25, 225 08 Praha 5) prostřednictvím písemné žádosti, ve které nesmí zapomenout uvést své rodné číslo.

Pokud by upřednostnila výplatu důchodu na bankovní účet, je potřeba, aby zároveň přiložila formulář „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet — majitel účtu“, která musí být potvrzena bankovním ústavem, kde má neteř účet založený.

Považuji ještě za důležité připomenout, že sirotčí důchod náleží pouze nezaopatřenému dítěti.

Je tedy důležité, aby Vaše neteř i nadále splňovala tento statut.

Za nezaopatřené dítě se pro nárok na tento důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje)
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené i dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání. 

Podrobnější informace můžete získat také v Call centru České správy sociálního zabezpečení na tel. 257 062 860 (pondělí – středa 8.00 -17.00, úterý – čtvrtek 8.00 -15.30, pátek –  8.0014.00) po sdělení Vašeho rodného čísla. Další informace též na www.cssz.cz

Přeji Vaší neteři, aby do svých osmnáctých narozenin spolu s dědečkem finanční situaci uspokojivě zvládli. Vážím si toho, že se jí snažíte podpořit a pomoci praktickou radou.

S přáním všeho dobrého,

Lucie Přádová