Jak dlouho si lze ponechat zemřelého doma po úmrtí?

Odpověď na dotaz ze dne 9. března 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak dlouho může být člověk, který zemře v domácím ošetřování, třeba v rámci péče domácího hospice, doma .?. Jak dlouho si rodina může nechat doma svého zemřelého blízkého, u kterého bylo úmrtí očekávané, samozřejmě po ohledání lékařem, než bude volat pohřební službu ? Je uvedeno konkrétní časové rozmezí nebo limit v nějakém zákoně ? Děkuji Vám předem za odpověď, Martina
Martina
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

žádný právní předpis takovou lhůtu výslovně nestanoví. Zákon o pohřebnictví pouze říká, že není-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla zemřelého zajištěno vypravitelem pohřbu (nejčastěji některým z rodinných příslušníku zemřelého), zajistí pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo. Z této lhůty lze dovozovat, jak dlouho si rodina může zemřelého nechat doma. Zároveň je nicméně třeba uvést, že uvedený zákon také říká, že s lidskými ostatky musí být zacházeno důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku, mimo jiné je zakázáno zacházet s lidskými pozůstatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti.

S pozdravem

Barbora Vráblová