Jak bude naloženo s nezletilými děti po úmrtí rodičů?

Odpověď na dotaz ze dne 10. 1. 2015 zobrazit původní dotaz

Dobrý večer přeji,měla bych velkou prosbu na zodpovězení mé otázky.Mám kamarádku ,která touto dobou umírá v nemocnici na rakovinu se kterou bojovala přes 10let.V začátcích kdy se o své nemoci dozvěděla ji opustil manžel a nechal ji se dvěma dětmi v bytě,který ještě splácela.Je už několik let rozvedená , manžel ji dluží spoustu peněz na výživném o děti zájem nemá i když bydlí v jednom městě a nikdy mít nebude.Těch 10 let boje ji po boku stála a ve všem hodně a často i nad své síly pomáhala její maminka.Mám otázku která mě moc tíží a ani nevím jak ji položit.Co se bude dít s dětmi po úmrtí jejich maminky?Starší dceři je 15 let a syn má 11let.Teď se o ně stará babička tak jako pomáhala s výchovou a absolutně se vším po celou dobu nemoci a co bude dál.Bojím se aby je nesebrali do dětského domova dá se tomu nějak předejít??Děkuji moc za odpověď Kateřina

KATEŘINA
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Ptáte se nás, jaký osud čeká nezletilé děti vaší kamarádky po její smrti, když otec dětí nefunguje a o rodinu se stará kamarádčina maminka, babička dětí.

Dobrý den Kateřino,

sdílíte s námi starost o svou kamarádku, která v nemocnici umírá. Nevíte, co bude dál, navíc máte obavu, aby se její dvě nezletilé děti po její smrti nedostaly do dětského domova. Popisujete situaci v rodině, zejména to, že jí po celou dobu nemoci pomáhá a stará se o ní a děti její maminka. O otci dětí se zmiňujete jen jako o dlužníkovi na výživném, který nemá o děti zájem.

Předem své odpovědi chci ocenit Váš upřímný zájem o starosti kamarádky. Je dobře, že jste si dodala odvahu požádat o pomoc a zeptat se na řešení situace, která trápí nejenom Vás.

Protože otec dětí Vaší kamarádky zřejmě není v rodičovské zodpovědnosti omezen, svoji odpověď začnu pojmem „rodičovská zodpovědnost“. Ta totiž náleží oběma rodičům a v případě úmrtí matky dětí by přešla rodičovská zodpovědnost k dětem v plném rozsahu na otce. Jiné osobě by děti byly svěřeny až v případě, že by se zjistilo, že otec není schopen jejich péči a výchovu zabezpečit. Proto je nutné, aby babička dětí začala tuto situaci řešit co nejdříve a byla na očekávanou situaci připravena.

Podle znění Vašeho dopisu budu vycházet z předpokladu, že je babička ochotná a schopná se o děti postarat i po smrti své dcery. Jsou dvě možnosti, jak by to bylo možné. V každém případě se musí obrátit na soud v místě trvalého bydliště dětí, kam podá buď „návrh na svěření nezletilých dětí do pěstounské péče“ nebo „návrh na svěření dětí do péče jiné osoby“.  Jedná se o instituty náhradní rodinné péče. S výběrem a posouzením možností doporučuji využít pomoci oddělení sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), které funguje vždy pod sociálním odborem městské části či obce dle místa trvalého bydliště dítěte. Zde babičce dětí poskytnou i potřebnou podporu v celém procesu svěření dětí do péče.

Vedle toho, pokud se domníváte, že by to bylo vzhledem k naléhavosti situace potřebné, může Vaše kamarádka sepsat žádost, kde vysloví přání, jak by měla vypadat péče o její děti v případě své smrti a nechat si svůj podpis notářsky ověřit. Soud by mohl k tomuto přání při rozhodování o svěření dětí do péče přihlédnout. Je nutno dodat, že soud vždy rozhoduje v souladu se zájmy dítěte a vzhledem k věku dětí by bral soud samozřejmě v úvahu i názor dětí. Jsem si jist, že obavu o to, že by se děti dostaly do dětského domova, mít opravdu nemusíte.

S úctou k Vaší snaze a zájmu

Oldřich Hanibal

Dotaz zodpovídá

Oldřich Hanibal, DiS.

Oldřich Hanibal, DiS.

sociální pracovník, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz