Já i přítel jsme ve starobním důchodu, zvažujeme sňatek. Jak je to s pozůstalostními důchody, když pobírá důchod z Německa?

Odpověď na dotaz ze dne 13. března 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, žijeme s přítelem již 18 let v Čechách a uvažujeme o manželství. Přítel pobírá starobní důchod z Německa, já z Česka. Dotaz - v případě úmrtí, budu mít nárok na jeho důchod z Německa, popř. opačně?Eventuelně v jaké výši? Děkuji
Kotásková

Dobrý den, paní Kotásková,

píšete, že zvažujete s přítelem sňatek. Oba pobíráte starobní důchod, vy z ČR, přítel z Německa. Ptáte se, zda by v případě úmrtí jednoho z manželů dostával druhý kromě důchodu svého i důchod zemřelého.

Starobní důchod je po úmrtí příjemce zastaven, není možné, aby ho dál pobíral ovdovělý manžel nebo manželka. Možná jste ale myslela vdovský a vdovecký důchod – tento důchod je vázán právě na manželství, nenáleží tedy v případě, že partneři nebyli sezdáni. Na jeho vyplácení má nárok vdova nebo vdovec po zemřelém, který splnil jednu z následujících podmínek:

  • pobíral/a starobní důchod nebo
  • pobíral/a invalidní důchod nebo
  • ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo
  • ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod nebo
  • zemřel/a následkem pracovního úrazu.

Po zemřelém, který pobíral starobní důchod, vyplácený ČR, má jeho manžel nebo manželka nárok na vdovecký/ vdovský důchod. Pokud někdo pobírá starobní důchod ze zahraničí, je pak třeba zjistit, jaké platí podmínky ohledně pozůstalostních důchodů v dané zemi.

Pokud byste se tedy vzali a zemřela byste Vy, Váš manžel by měl mít nárok na vdovecký důchod. Pokud by zemřel Váš manžel, patrně byste neměla nárok na vdovský důchod z ČR. Zda byste měla nárok na vdovský důchod z Německa, záleží na německých podmínkách pro vyplácení pozůstalostních důchodů.

Podrobnosti může sdělit ČSSZ prostřednictvím jejich call centra.

Ať se Vám daří,

Barbora Váchová