Finanční pomoc pro pečující osobu

Odpověď na dotaz ze dne 15. 11. 2013 zobrazit původní dotaz

Dobrý den mám dotaz na moji dlouholetou kamarádku od roku asi 1997 se stará o manžela 24 hod je s ním doma v té době měl uráz byl v komatu a má invalidní duchod asi 8000 ona nic nebere nedělá tak se jí to ani nepočítá do duchodu má nárok na příspěvek když je jako osaba která pečuje o osobu blízkou? 3 x se ptala na socialce kde jí řekli že nemá nárok má 3 ti stupen invalitýdy její manžel bohužel jiné peníze nemají a žije na hranici chudoby děti se jí ostěhovali a žije tam maminka která má svoji domácnost poradíte co se dá dělat a jak jí mohu pomoct pomáhám jí občas finančně ale nejde to do nekonečna děkuji Magda

Magda
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Vaše kamarádka již několik let pečuje 24 hodin denně o svého manžela. Manžel byl po úrazu v kómatu, v současné době pobírá invalidní důchod ve výši přibližně 8000 Kč, jak píšete, byl mu přiznán 3. stupeň invalidity. Kamarádka nepracuje, doba péče se jí nepočítá do důchodu. Na sociálním odboru jí opakovaně řekli, že nemá nárok na příspěvek. Ptáte se, zda kamarádka nárok na příspěvek na péči či nějakou jinou dávku nebo pomoc určenou pro podobné situace má.

Dobrý den, paní Magdo,

je od Vás laskavé, že kamarádce pomáháte a je dobře, že si současně uvědomujete a hlídáte meze svých možností a sil.

Snad jsem všemu, co píšete, dobře porozuměla a odpovím Vám užitečně. Je tomu tak, že příspěvek na péči nenáleží pečujícímu, nýbrž nemocnému, tj. tomu, o koho se pečuje. To znamená, že o něj musí formálně požádat nemocný manžel kamarádky. Je-li mu příspěvek na péči přiznán, sám má právo dále rozhodnout, jak s ním naloží – nicméně jde o příspěvek účelový, “na péči”, čili má být použit právě na hrazení péče a věcí s péčí spojených.

Příspěvek na péči náleží obecně člověku, jehož dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Nemocný člověk o příspěvek žádá prostřednictvím dvou formulářů, Žádosti o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci. Formuláře získá přímo na Úřadu práce nebo je lze vytisknout — viz odkaz výše.

Oba vyplněné formuláře pak doručí na Úřad práce (ÚP) a to podle svého trvalého bydliště. Na základě podané žádosti zahajuje sociální pracovnice z ÚP sociální šetření. Zjištění, které sociální šetření přinese, jsou pak jedním z podkladů pro posudkového lékaře České správy sociálního zabezpečení. V rámci celého šetření je posuzován stupeň závislosti na pomoci druhé osoby. Stupeň závislosti se odvíjí od toho, které základní životní potřeby je, resp. není nemocný schopen zabezpečit si bez pomoci druhého člověka.

Je dobré podat žádost co nejdříve, protože celý proces šetření trvá zpravidla několik měsíců. Kamarádku a jejího manžela můžete povzbudit alespoň tím, že pokud je příspěvek na péči přiznán, je vyplácen i zpětně, tj. k datu, kdy byla žádost podána.

Další užitečnou informací pro pečující kamarádku může být, že pečuje-li o člověka s II. a vyšším stupněm závislosti, doba se jí pro důchodové účely započítává jako náhradní doba a sociální i zdravotní pojištění za ni hradí stát. K tomu je však potřeba nahlásit, že odešla ze zaměstnání a zařídit si na odboru sociálních věcí městské části/obecního úřadu potvrzení o péči. Toto potvrzení je pak nutno doručit na zdravotní pojišťovnu a příslušnou pobočku Okresní správy sociálního zabezpečení (potvrzení o péči se na OSSZ dodává až zpětně, nejdéle však do 2 let po skončení péče).

Přeji Vaší kamarádce a jejímu manželovi úspěšné vyřízení všeho potřebného.

S pozdravem

Juliána Bindásová

Dotaz zodpovídá

Mgr. Juliána Bindásová

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz