Existuje lhůta pro vyřízení žádosti o příspěvek na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 15. května 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Ote 88 let přestal skoro uplně chodit, nezvládá sám v podstatě nic. Mamka se o něho stará , paní doktorka jí poradila ať si zažádá o příspěvek na péči, aby měla peníze na potřebné soc. služby třeba pomoc při koupání, rehabilitační cvičení a pod. Což udělala na začátku ledna. Protože už je květen, tak se informovala a bylo jí odepsáno, že úřad práce tuto žádost přeposlal k posudkové komisi na konci března a ta má další dva měsíce na to aby situaci vyhodnotil. Během této doby, se stav rapidně zhoršil. neexistují nějaké lhůty pro vyřízení těchto žádostí? Samozřejmě jako rodina pomáháme, ale přece jenom kvalifikovaná péče soc. pracovnice je určitě přínosná. Děkuji za odpověd.
Dana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že Váš otec, kterému je 88 let, přestal chodit a je odkázán na péči druhých. Stará se o něj Vaše matka a po poradě s lékařkou zažádala pro Vašeho otce o příspěvek na péči. To se stalo v lednu a do nynější doby se příspěvek stále vyřizuje a ještě Vám nebyl přiznán. Ptáte se, zda existuje lhůta pro vyřízení žádosti o příspěvek na péči.

Dobrý den, paní Dano,
lhůta pro vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů (pro úřad práce, který rozhoduje o dávce) + 45 dnů (pro okresní správu sociálního zabezpečení, která posuzuje zdravotní stav žadatele). Pokud posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení nemůže ze závažných důvodů dodržet lhůtu 45 dnů, sdělí tyto důvody úřadu práce a lhůta pro vydání posudku se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů (na 75 dnů). Délka odvolacího řízení by neměla překročit 90 dnů (úřad práce a ministerstvo) + 60 dnů (pro vydání posudku posudkovou komisí MPSV). Pokud bude Vašemu otci příspěvek na péči přiznán, bude vyplacen zpětně počínaje dnem podání žádosti.

Se stížnostmi na dlouhou dobu trvání posuzování žádosti o příspěvek na péči se můžete obrátit na příslušný úřad práce, kde by Vám měli minimálně podat vysvětlení k celé věci.

Nevede-li uplatnění podnětu k přijetí opatření či vysvětlení nečinnosti ke zjednání nápravy, lze se obrátit na veřejného ochránce práv nebo podat žalobu na nečinnost ke krajskému soudu podle místa bydliště žalobce.

V péči o tatínka by Vám mohla pomoci také některá z agentur domácí péče, kterou Vám může jeho praktický lékař předepsat a její služby tak budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

S přáním mnoha sil při péči,
Anežka Moravcová