Dva roky pečuji o bývalého manžela odmítajícího lékařskou pomoc. Co mohu dělat?

Odpověď na dotaz ze dne 28. 12. 2020 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, staram se víc jak 2 roky o vážně Nemocneho bývalého manžela. Sama jsem ve věku 66 let, kdy už moc sil a energie z důvodu vážné nemoci i věku nemám. Bývalý manžel odmítá lékařskou pomoc a já si s ním již nevím rady, jsem naprosto bezradna! Sama mu poskytnout odbornou péči nedokáži. Volala jsem mu opakovaně když doslova vyl bolesti erzetu, ale ta nepřijela když se ode mě zdravotníci dozvědeli, že pacient lékařskou a zdravotní péči odmítá. Volala jsem i na další pomoc a to na 800 888 155 bohužel, tam mi jen potvrdili to co mi sdělila operátorka na zachránce. Pokud pacient odmítá lékařskou pomoc- péči, a nemá soudní rozhodnutí o jeho nesvepravnosti, není možno takovému pacientovi pomoct. Zákon nepočítá s možností, kdy pacient není schopen zdravého úsudku o svém zdraví a nutné lékařské pomoci, v zájmu zachování jeho života. Denně, víc jak 2 roky, od rána do večera, od večera do rána, mě stresuje a ničí pohled na trpiciho člověka, kterému nemohu pomoci. Jeho děti to nezajímá, pokud odmítá jejich otec zdravotní a lékařské ošetření je to jeho věc a je to prostě nezajímá - tečka. Prosím o váš názor a radu zda se dá taková složitá a velmi zničující situace řešit a hlavně jak. Nemohu se nečinně dívat na jeho utrpení aniž bych nenašla pro něho pomoc, kterou on však opakovaně odmítá. Duševně zdráv v současné době není, když raději trpí nežli by si nechal od lékařů od bolesti pomoci. Moc děkuji za zpětnou vazbu a vaši radu. Alžběta

Alžběta

Popisujete, že pečujete o svého bývalého manžela, který je nemocný, má bolesti, přesto odmítá lékařskou péči. Ptáte se, jak takovou náročnou situaci řešit, je pro Vás těžké dívat se, jak trpí. Jste na péči sama, nemáte moc sil ani energie.

Dobrý den, paní Alžběto,

je zcela pochopitelné, že se nechcete dívat na to, jak nemocný trpí, že byste mu ráda pomohla. Zmiňujete, že jste již zkoušela zjistit, jaké jsou zákonné možnosti řešení. Víte o možnosti podat návrh na omezení svéprávnosti, patrně také víte, že bohužel tento proces trvá obvykle několik měsíců. Vnímám Vaši velkou snahu postarat se o bývalého manžela jak nejlépe dokážete, zároveň zmiňujete celou řadu překážek, jste na péči sama, jste navíc také nemocná. Neumím si představit, jak moc náročné musí být starat se nepřetržitě dva roky o někoho, kdo má bolesti a odmítá pomoc a nemít žádnou podporu pro sebe.

Máte představu, proč nemocný lékařskou péči odmítá? Obává se hospitalizace? Má nějakou špatnou zkušenost s lékaři? Nevím, do jaké míry je možné s ním mluvit o jeho obavách a hledat nějakou přijatelnou variantu. Je nějaký lékař, kterému alespoň trochu důvěřuje? Bylo by pro něj přijatelné, kdyby např. přišel jeho praktický lékař za ním (pokud by to s ním šlo domluvit)? Pomáhají nemocnému od bolesti alespoň částečně běžně dostupné léky proti bolesti?

Zmiňujete, že na péči nemáte moc sil a energie. Přemýšlím, zda chcete a můžete v takto náročné péči dále pokračovat nebo ne. Stejně jako má nemocný člověk právo odmítat lékařskou pomoc, má zase pečující právo pečovat jen do té míry, do jaké se rozhodne. Můžete využít pečovatelskou službu (pomoc doma) nebo odlehčovací pobyty. Představuji si, že pomoc pečovatelky nejspíše bývalý manžel může odmítat stejně jako zdravotní pomoc. Můžete mu vysvětlit, že jste ochotná starat se o něj dál pouze tehdy, pokud budete mít nějakou pomoc zvenčí, že potřebujete sama pomoc, abyste mohla pečovat dále. Umím si také představit, že už jste natolik péčí unavená, že byste potřebovala, aby nemocného přijalo nějaké pobytové zařízení, kde bude mít zajištěnou nepřetržitou péči. Je zcela v pořádku zvážit své síly a rozhodnout se podle toho, zda můžete pečovat dále, nebo ne. Je obdivuhodné, že takto náročnou péči poskytujete už dva roky. Neznamená to ale, že musíte pečovat dál a nebrat ohled na své síly a své zdraví. Podrobněji probrat možnosti řešení můžete na lince Pečuj doma, určené všem pečujícím. Informace o dostupných službách v okolí i pomoc při jejich domluvě Vám mohou poskytnout sociální pracovníci sociálního odboru příslušného městského úřadu.

Ve chvílích, kdy se cítíme bezradní, může přinést úlevu rozhovor o tom, co zažíváte. Kromě linky Pečuj doma se také můžete obrátit na některou z linek důvěry pro pečující o seniory: Linka seniorů nebo Seniortelefon.

Paní Alžběto, moc bych Vám přála, abyste pro sebe využila pomoc v náročné situaci.

Barbora Váchová

Dotaz zodpovídá

Mgr. Barbora Váchová

Mgr. Barbora Váchová

psycholožka, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz