Druhý dědic nechodí na schůzky s notářem. Jak dlouho může řízení trvat, odmítne-li podepsat plnou moc?

Odpověď na dotaz ze dne 27. ledna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, na jak dlouho se může proces dědického řízení protáhnout, v případě, že jsme dva dědicové a jeden z nás není součinný. Zatím se nedostavil na žádnou schůzku. Nyní jsem obdržel plnou moc, kterou má druhý dědic podepsat. Co se stane v případě, že ji odmítne podepsat a dále se nebude účasnit schůzek? Děkuji.
Anonym

Dobrý den,

délku řízení si netroufám odhadnout. Bude samozřejmě záležet na tom, zda se druhý dědic na základě předvolání dostaví na jednání nebo ne.

Pokud dědic nekomunikuje proto, že se mu nedaří doručovat, bude se považovat za dědice neznámého pobytu. Notář takového dědice musí o jeho dědickém právu vyrozumět vyhláškou, ve které ho vyzve, aby se ve stanovené lhůtě přihlásil soudu nebo opatrovníkovi, který je dědici neznámého pobytu jmenován. Pokud se dědic ve stanovené lhůtě nepřihlásí, při projednání pozůstalosti se k němu nebude přihlížet, tj. řízení o pozůstalosti bude pokračovat bez něj, jako by dědicem nebyl.

Pokud dědici byla předvolání doručena a záměrně se na předvolání nedostavil, pak má notář možnost přistoupit na opatření v podobě pořádkové pokuty nebo předvedení dědice, je-li jeho účast třeba. Notář se tomuto postupu snaží vyhnout tím, že apeluje na dědice, aby udělil plnou moc Vám, příp. jiné osobě, aby dědické řízení mohlo pokračovat bez dalších průtahů.

Pokud dědic i nadále nebude komunikovat, doporučuji obrátit se na advokáta a možné právní kroky konzultovat s ním.

S pozdravem

Barbora Vráblová