Náleží mi příspěvek na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 10. ledna 2014 zobrazit původní dotaz
Mám nárok na příspěvek?jaký.Mám PID lll stupně.Jsem po operaci píštěle,-inkontinence stolice,byly mi přerušeny nervy na konečniku,nedá se plastická operace.Pobírám 400,-.léčim se z páteři,CHOPN STŘEDNĚ TĚŽKÝ STUPEN,ASTMA,ALERGIE.pROSTĚ MÁM VÍCE ZDRAV.PROBLÉMU.Bylo mi řečeno,že mám nárok jen na těch 400,-kč měs.Tak bych chtěla vědět jak a komu se počítá jaký příspěvek.Děkují.
Barbara
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že Vám byl přiznán invalidní důchod ve třetím stupni. Popisujete své nemoci a zdravotní obtíže. Bylo Vám řečeno, že při všech těchto obtížích máte nárok pouze na 400 Kč měsíčně. Ptáte se, zda Vám náleží příspěvek na péči, resp. komu a za jakých podmínek příspěvek na péči náleží.

Dobrý den, paní Barbaro,

Příspěvek na péči náleží osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. Příjemce příspěvku na péči sám rozhoduje o tom, kterým poskytovatelům pomoci příspěvek na péči předá a v jaké výši. (Domýšlím se, že 400 Kč, na které máte nárok, představuje zřejmě příspěvek na mobilitu.)

Žádost o příspěvek na péči podává člověk, který pomoc potřebuje, na Úřadě práce podle místa bydliště. Podá-li si člověk žádost o příspěvek na péči, je zahájeno sociální šetření. V první fázi sociálního šetření přijde po předchozím ohlášení na návštěvu k Vám domů sociální pracovnice z Úřadu práce. Ve druhé fázi šetření posuzuje dále zjištění sociální pracovnice lékař České správy sociálního zabezpečení, který se v této souvislosti obrací také na lékaře, jehož jméno a kontakt žadatel uvedl v žádosti o příspěvek.

Cílem sociálního šetření o příspěvku na péči je právě zjistit, zda má na příspěvek na péči žadatel nárok a v jaké výši. Výše případného příspěvku se odvíjí od přiznaného stupně závislosti na pomoci druhé osoby. Stupně jsou celkem čtyři. Klíčem k určení stupně závislosti je počet základních životních potřeb, které člověk není schopen zvládat bez cizí pomoci, konkrétně těchto 10 potřeb: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

Z toho, co píšete, neumím říci, zda by Vám příspěvek na péči přiznaný být mohl či ne a rovněž k tomu nejsem kompetentní. Pokud potřebujete pomoc druhého člověka při naplňování vícero z výše jmenovaných 10 potřeb (mobilita, stravování, atd.), doporučuji Vám podat žádost o příspěvek na péči. Řízení ukáže, zda nárok existuje a v jaké míře, tj. jaký stupeň závislosti Vám bude přiznán.

S přáním všeho dobrého

Juliána Bindásová