Dostanu zpětně sirotčí důchod na dceru, který mi od září není vyplácen?

Odpověď na dotaz ze dne 19. října 2020 zobrazit původní dotaz
Dobry den chtela sem se zeptat,ohledne sirotciho duchodu.od zari sem nedostala na jednu dceru..dostanu to spetne?'gaborova.
vlasta
Ptáte se nás, zda Vám bude zpětně vyplacena dávka sirotčího důchodu na jednu z Vašich dcer, u které jste od září tuto platbu neobdržela.

Dobrý den, paní Gaborová,

bude-li Vám sirotčí důchod u zmíněné dcery nadále vyplácen, záleží na tom, jestli u dcery stále trvá zákonný nárok na tuto dávku.
Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti a za nezaopatřené dít se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže:
• se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje)
• nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
• z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené i dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Mohlo dojít také k omylu či opomenutí při výplatě dávky ze strany úřadu, proto je namístě se ozvat na OSSZ dle místa Vašeho bydliště a danou skutečnost prověřit.
Podrobné informace o sirotčím důchodu naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Pro zcela konkrétní informace můžete zavolat také do Call centra ČSSZ.

Přeji, ať se Vám nejistota ohledně sirotčího důchodu Vaší dcery brzy vyjasní.

Lucie Přádová