Dokončuji výuční obor, pak bych chtěla udělat maturitu dálkově. Budu mít dál nárok na sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 5. ledna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den , studuji poslední ročník výučního oboru a bereme s tátou sirotčí důchod , já bych si ale poté chtěla dodělat maturitu dálkově . Budu mít i tak poté nárok na sirotčí důchod ?
Mája
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás, jestli budete mít nárok na sirotčí důchod po dokončení výučního oboru při dodělávání maturity dálkovou formou studia.

Vážená slečno Májo,

k tomu, abyste měla dál nárok na sirotčí důchod, je třeba splňovat kritéria pro status nezaopatřeného dítěte. Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26 let věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 2123), (§20 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se pro účely tohoto zákona považuje i studium na středních a vysokých školách, ale je to s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné alespoň v rozsahu uvedeném v § 27, nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Při dálkové formě studia tedy budete mít nárok na výplatu sirotčího důchodu za podmínky, že si nebudete přivydělávat jinak, než povoleným způsobem – jinými slovy nesmí jít o výdělečnou činnost, která zakládá povinnost platit sociální pojištění.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit na Call centrum České správy sociálního zabezpečení, kde po sdělení rodného čísla můžete Vaši situaci probrat zcela konkrétně.

S pozdravem a přáním úspěchů při studiu

Sára Balabánová