Dokončuji SŠ a pobírám sirotčí důchod. Matka i sestra mají trvalé bydliště v domě, kde žiji sám. O jaké dávky mohu žádat a jak?

Odpověď na dotaz ze dne 1. prosince 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, Našel jsem si na Vašem webu této dotaz čtenáře ze dne 17. září 2015 „Dobrý den, jsem student SŠ/VŠ, plnoletý a pobírám sirotčí důchod. Žiji v bytě se spolubydlícím, nikoli se svým rodičem. Chtěl jsem se zeptat, zda dosáhnu na nějaké dávky, nemůžu se sirotčím důchodem vystačit, je to můj jediný příjem. Děkuji za odpověď.“ Odpověď Vašeho webu na uvedený dotaz ze dne 17. září 2015 Pokud máte trvalé bydliště stejné jako rodič, ale de facto spolu nebydlíte ani společně neperete, nevaříte… a chcete tedy požádat o dávku za sebe sama (nechcete aby byly sčítány příjmy Vaše a Vašeho rodiče), JE MOŽNÉ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PODAT ŽÁDOST O ROZDĚLENÍ DOMÁCNOSTI, ABYSTE BYLI POSUZOVÁNI ZVLÁŠŤ. TATO ŽÁDOST NEMÁ URČENÝ FORMULÁŘ. JE TŘEBA, ABY VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ STRANY ČESTNĚ PROHLÁSILY, ŽE SPOLEČNĚ NEHOSPODAŘÍ, TJ. NESDÍLEJÍ SPOLEČNĚ DOMÁCNOST. (Zvýrazněno mnou) ::::::::::::::::::::::::::::: A teď můj dotaz Mám podobný problém. Já a sestra jsme jednostranní sirotci a každý pobíráme sirotčí důchod ve stejné výši. Já ukončuji SŠ a chytám se na VŠ a se sirotčím d. a s výživným od mámy nevystačím, bydlím sám v RD. Sestra bude končit ZŠ. Před úmrtím otce už byli naši rozvedeni, maminka založila novou rodinu a s mou sestrou obě bydlí s jiným partnerem mnoho km jinde, ale oběma zůstal TP na stejné adrese, kde mám TP i já. Máma mi pravidelně posílá výživné. Máma s mou sestrou si chtějí TP podržet, přitom ale společnou domácnost nemáme, jelikož obě bydllí jinde. Prosím o odpověď, zda stále platí Vaše odpověď z uvedeného 17. září 2015 a zda se vyřizuje žádost o dávky (příspěvek na bydlení, resp. na jaký bych měl případně nárok) na úřadu práce, resp. na MěÚ ? Resp. jakou žádost (formulář) bychom společně měli vyplnit, abych měl na příslušnou dávku/dávky nárok, byť máme všichni tři TP stejný, ale společnou domácnost nikoli. Já bydlím samostatně a máma s mou sestrou jinde také smostatně. Pokud bych potřeboval vědět ještě něco důležitého souvisejícího s mou problematikou, aniž jsem ta to ve svém dotazu pamatoval, sdělte mi to, prosím, také. Děkuji, Milan
Milan
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás, zda máte ve Vaší situaci nárok na příspěvek na bydlení či jinou dávku, která by Vám pomohla řešit tíživou finanční situaci.

Dobrý den, pane Milane,

jste studentem SŠ a chystáte se ke studiu VŠ, pobíráte sirotčí důchod a výživné od matky, ale s těmito příjmy nevystačíte. Žijete sám v rodinném domě, kde máte trvalý pobyt. Společně s Vámi zde má trvalý pobyt i Vaše matka a sestra, které zde ale ve skutečnosti nebydlí a žijí ve společné domácnosti s novým partnerem Vaší maminky ve vzdáleném místě.

Předpokládám, že by se Vás mohly týkat následující dávky: příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory), případně příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení (dávky pomoci v hmotné nouzi).
Podrobnější informace o těchto dávkách můžete získat na příslušných stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a potřebné formuláře pak najdete pod odkazem formuláře.
Abych Vám mohla odpovědět, zda máte na zmíněné dávky nárok, potřebovala bych znát spoustu dalších informací, jako např. výši Vašeho sirotčího důchodu, výši výživného, které dostáváte od matky, Vaše náklady na bydlení a také kolik procent Vašeho příjmu tyto náklady představují atd.

U jednotlivých sociálních dávek je žadatel o dávku posuzován buď sám za sebe, nebo se posuzuje skupina společně posuzovaných osoby (typicky třeba členové rodiny nebo členové společné domácnosti).
U řady dávek je důležitým kritériem výše příjmu. V zákoně je pak definováno, které osoby by měly být společně posuzovány (a tím pádem se započítává jejich příjem). V některých případech by ale žadateli nárok na dávku nemusel vzniknout, a to i přes to, že daná osoba (se kterou má být společně posuzován) s ním již nežije.
V oprávněných případech je proto možné požádat, aby nějaká osoba byla vyloučena z okruhu společně posuzovaných osob – a to prostřednictvím příslušného formuláře.
Ten pak slouží jako příloha k žádosti o některou z výše uvedených dávek.

Například u příspěvku na bydlení, jak správně předpokládáte, mezi společně posuzované osoby patří všechny osoby, které mají trvalé bydliště v bytě/domě, u kterého je o příspěvek žádáno. Často tak může nastat situace, kdy má v bytě trvalé bydliště třeba rodinný příslušník, i když v daném bytě již nežije.
V takovém případě je pak možné požádat o jeho vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob – podmínkou je, aby v bytě prokazatelně nežil alespoň 3 měsíce. Důkazní břemeno je však na žadateli, tedy na Vás.

Doporučuji Vám obrátit se na úřad práce příslušný Vašemu trvalému bydlišti a svoji situaci konzultovat přímo s jeho pracovníky. Dozvíte se zde konkrétně, co vše bude potřeba k žádosti o dávky doložit i jaké jsou Vaše vyhlídky ohledně jejich přiznání.

S přáním všeho dobrého

Lucie Přádová