Dědictví po tatínkovi jsem se vzdala ve prospěch syna, maminka v závěti odkázala vše vnukům a synovi. Lze to zvrátit?

Odpověď na dotaz ze dne 11. října 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den! Mám prosbu, dotaz, před 7 lety, jsem se vzdala po smrti mého tatínka, 21.8.2013, na velmi ostrý nátlak mé maminky, svého dědického podílu, ve prospěch svého syna, který nyní má 50 procent dědického podílu, na jejím bytě, další dědici jsou můj bratr a můj synovec, po mém nejstarším bratrovi, každý z nich má 25 procent podílu na bytě v osobním vlastnictví /3+1 s lodžií/, tak je sepsaná závěť. 11. srpna letošního roku moje maminka zemřela, a já se ptám mohu se zpětně domáhat svého dědického podílu? Zítra 12.10., jde můj syn vyřizovat jako většinový podílník a dědic, pozůstalost, po své babičce, mé maminky, mne odmítá vzít sebou. Moje maminka, před 7 lety, na mne křičela, že přece musím pomoci svému synovi k bydlení, a že bych měla nárok na 1/3 dědického podílu z jejího bytu, neboť dědit bude ještě můj bratr a nechce ošidit vnuka po mém zemřelém starším synovi, proto se sepíše závěť u notářky a já jí pro klid duše, všechny důležité papíry před cirka 7 lety podepsala a nechala ověřit s tím, že se tedy vzdávám svého dědického podílu. Je, pravda, že já, můj syn i má dcera, jsme mojí mamince pomáhali, jak se dalo, dokonce jsem ji měla nějakých čas u sebe z jejích zdravotních důvodů v bytě. Můj bratr Leoš /její syn/ a můj synovec /její vnuk po nejstarším zemřelém synovi v roce 1985/, se o ni zajímali minimálně, ale, že aspoň přijeli na její pohřeb se s maminkou a s babičkou rozloučit. Poslední závěť se našla po její smrti, a jak je psáno seshora, tak můj syn má 50 procent podílu z dědictví a můj bratr Leoš 25 procent a můj synovec Jaroslav, taktéž 25 procent, lze toto rozhodnutí zvrátit, aby i já byla připojena k pozůstalosti, neboť já nemám nic. S pozdravem! Helena Rejzková z Barrandova.
Helena Rejzková

Dobrý den,

podle zákona byste měla mít jako nepominutelný dědic (dcera zesnulé maminky) nárok alespoň na tzv. povinný díl z pozůstalosti. Pokud Vás maminka v závěti opominula a veškerý svůj majetek závětí zůstavila jiným osobám, měli by Vám dědici ze závěti vyplatit peněžitou částku odpovídající povinnému podílu. Ve svém dotazu nicméně uvádíte, že jste v minulosti mamince podepsala všechny důležité dokumenty a dokumenty se nechaly ověřit. To by mohlo znamenat, že jste se platně zřekla nároku na dědický podíl, včetně povinného dílu, a ten Vám z tohoto důvodu nenáleží.

Bez dalších informací bohužel nejsem schopná přesně posoudit, jak se věci ve skutečnosti mají a zda máte nebo nemáte na povinný díl nárok. Moc bych doporučovala, abyste situaci zkonzultovala s advokátem. Na základě prostudování dokumentů, které zmiňujete, bude lépe schopen se v situaci zorientovat a poradit, co případně můžete v rámci dědického řízení udělat.

S pozdravem

Barbora Vráblová