Dědické řízení po zesnulém otci se týká mne, mámy a sestry, která jednání bojkotuje. Jak potupovat?

Odpověď na dotaz ze dne 30. května 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, zakrátko to bude rok, co mi zemřel otec. Soudem stanovená notářka navrhla jednání tří pozůstalých (po té co jsem jako syn doložil všechny potřebné dokumenty), ze kterého se moje sestra žijící trvale v zahraničí omluvila a další termíny jednání již téměř rok záměrně bojkotuje. Já i moje máma (vdova po zesnulém otci) však bychom chtěli dědické řízení vyřídit. Jak máme postupovat? Děkuji za odpověď. Ch. S.
Christian Seemann

Dobrý den.

doporučovala bych celou věc komunikovat primárně s Vaší notářkou. Vyrozumět ji, že Vaše sestra zdržuje dědické řízení záměrně.
Notář má v rámci dědického řízení různá oprávnění – pokud se záměrně na předvolání nedostavuje, má možnost přistoupit k různým opatřením, jako je např. udělení pořádkové pokuty nebo předvedení dědice, pokud je jeho účast třeba. Většinou se notáři snaží zajistit účast dědice tak, že apelují na dědice, aby udělil plnou moc Vám, příp. jiné osobě, aby dědické řízení mohlo pokračovat bez dalších průtahů. Pokud by takový postup a snaha notáře byla zbytečná, je třeba jej na tuto skutečnost upozornit.

Pokud by Vaše sestra nadále řízení blokovala, doporučuji vyhledat odbornou pomoc advokáta a Vaše další kroky konzultovat s ním.

S pozdravem

Barbora Vráblová