Dědic se nedostavil k projednání pozůstalosti, notářka mu prodloužila lhůtu na vyjádření. Může opět dojít k odložení?

Odpověď na dotaz ze dne 27. července 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, obdržel jsem předvolání ve věci projednání pozůstalosti a jeden z dědiců, kterému bylo doručeno předvolání se nedostavil, předvolání mu bylo doručeno dne 13. 5. a 7. 6. se konalo jednání. Vzhledem k tomu, že se dědic nedostavil k nařízenému jednání ani osoba, která by ho zastoupila s plnou mocí, bylo toto jednání odloženo s odůvodněním, že potenciální dědic má stále čas se vyjádřit k dědictví a to do 31. 7. a to že se nedostavil, že nevadí. Chci se zeptat, jestli je takový postup notářky v pořádku a co dělat v případě, pokud se dědic nevyjádří k dědictví k 31. 7. a opět by se nedostavil k projednání pozůstalosti, mohu očekávat další odložení? Nebo by již mělo řízení proběhnout i bez jeho účastí a měl by nárok na dědictví v případě, že se nevyjádřil ani nedostavil projednávání?
Zdeno

Dobrý den,

k průtahům v dědickém řízení dochází většinou právě kvůli tomu, že se jeden z dědiců nedostaví na předvolání. Jeho právo na pozůstalost tím ale nezaniká. Postup Vaší notářky se mi zdá být vhodný – lhůtou pro vyjádření se snaží přimět neaktivního dědice k činnosti. Vaše notářka má další prostředky, jak přimět osobu, která se nedostavuje k jednání, aby konala. Mezi takové prostředky patří např. pořádkové pokuty. Na jednání dědic nutně být nemusí, pokud by notářka měla k dispozici jeho vyjádření, popř. by se jednání účastnil jeho zástupce.

Ve Vašem případě by bylo vhodné pokusit se zajistit plnou moc nespolupracujícího dědice. Tu může dát i jinému dědici, např. Vám. Tím dojde k urychlení celého procesu a nebude dále docházet ke zbytečným průtahům.

S pozdravem

Barbora Steinlauf