Dcera studuje dálkově VŠ. Má změna trvalého bydliště vliv na nárok na výplatu sirotčího důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 31. srpna 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, dcera studuje dálkově vysokou školu, pobírá sirotčí a je jí 25 let. Bude mít dále nárok na výplatu důchodu, když změní trvalé bydliště? Děkuji.
Jitka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že dcera studuje dálkově VŠ, je jí 25 let. Ptáte se, zda bude mít nadále nárok na výplatu sirotčího důchodu, pokud změní trvalé bydliště.

Dobrý den,

dcera má povinnost hlásit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) změnu trvalého bydliště do 8 dnů, stejně jako jakoukoli jinou změnu. Dále by měla na ČSSZ dodat potvrzení o studiu. Trvalé bydliště by nemělo ovlivnit nárok na sirotčí důchod.

Pokud dcera studuje dálkově VŠ, může mít na sirotčí důchod nárok do 26 let, ale pouze pokud vykonává výdělečnou činnost, ze které není odváděno pojistné na sociální zabezpečení (tj. nezakládá účast na pojištění), nebo i za situace, kdy je vedena v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání bez nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Bližší informace můžete získat na Call centru České správy sociálního zabezpečení na tel. 800 050 248.

Hodně štěstí přeji.

S pozdravem

Veronika Drnková