Dcera si v 18. letech nárokuje sirotčí důchod, má povinnost přispívat na domácnost a stravu?

Odpověď na dotaz ze dne 17. ledna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,od roku 2019 pobírám sirotčí důchod na 2 dcery (16 a 11)..starsi dcera studuje 1.ročník hotelové školy, maturitní obor.Bydlime sami a mám jeden příjem.Dcera předpokládá, že v 18ti už bude moci vše a bude mít nárok o na svůj důchod.Coz samozřejmě ano,ale ráda bych věděla, zda je z této částky povinna kompenzovat výdaje na bydlení a stravu.Děkuji za vaši odpověď....vztahy mezi námi bohužel nejsou moc vřelé.
Romana
Píšete o své dceři, která si v 18. letech chce nárokovat sirotčí důchod. Ptáte se, jestli jí pak vznikne povinnost přispívat na domácnost a stravu.

Dobrý den,
je pravdou, že v 18. letech má Vaše dcera nárok, aby byl sirotčí důchod zasílán přímo jí.
Máte pravdu, že dítě má povinnost přispívat na domácnost a stravu. Tzv. koadjutorium je povinnost dítěte podílet se na chodu rodinné domácnosti, tedy pomáhat a případně i finančně přispívat na úhradu společných potřeb rodiny, ve které žije. Je určena výhradně na úhradu společných potřeb celé rodiny. Tato povinnost se vztahuje jak na děti nezletilé, tak na děti již zletilé, které žijí ve společné domácnosti se svými rodiči. Pokud by se zletilé děti na chodu domácnosti dostatečně nepodílely a žily dál ve společné domácnosti, jednalo by se z jejich strany o bezdůvodné obohacení.
Na druhou stranu vyživovací povinnost vůči nezaopatřenému dítěti (studujícímu do 26 let života) máte i Vy, jako rodič. Máte to ovšem činit úměrně svým možnostem, schopnostem a majetkovým poměrům.
Jde tu tedy o nějakou vzájemnou dohodu o přiměřeném příspěvku.

S přáním všeho dobrého

Olga Stránská