Dcera prodlužuje studium VŠ kvůli nesplněným předmětům. Jak to bude se sirotčím důchodem a jak o prázdninách?

Odpověď na dotaz ze dne 1. ledna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Dcera studuje 3 ročník prezentačního studia na VŠ. V květnu by měla dělat státnice,do května má zároveň platnost potvrzení o studiu zaslané čssz. Dcera ovšem bude o jeden rok prodlužovat toto bakalářské studium z důvodů nesplnění dvou předmětů. Chtěla bych se zeptat.. Sirotčí důchod bude jistě zastaven a jestli po nástupu do opakujícího 3 ročníku bude opět přiznán. Ještě bych měla dotaz,zda se má dcera přihlásit v tom mezidobí letních prázdnin na ÚP nebo,zda si má zaplatit zdravotní pojištění sama,aby nedošlo k případnému dluhu. Děkuji Vlaďka
Vladimíra
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás, jak to bude s nárokem na sirotčí důchod pro Vaši dceru poté, co vyprší standardní doba jejího vysokoškolského studia a dcera si studium o rok prodlouží, aby mohla splnit chybějící studijní povinnosti.

Dobrý den, paní Vlaďko,

za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje).

V případě Vaší dcery záleží na tom, zda i po prodloužení studia bude nadále řádnou studentkou a ve škole jí vydají potvrzení o studiu. Bude-li zároveň mladší 26 let, nárok na sirotčí důchod neztratí. Pokud získá potvrzení již v červnu 2020, sirotčí důchod jí bude vyplácen i po dobu letních prázdnin bez přerušení. Jestliže škola vystaví potvrzení až v září se začátkem nového školního roku, bude výplata důchodu od června pozastavena a v září, po předložení potvrzení o studiu na ČSSZ znovu obnovena a důchod pak vyplacen zpětně i za prázdniny.

Jinak by tomu ale bylo v případě, pokud by Vaše dcera od září neměla již standardní status studenta a škola by jí pouze umožnila složit chybějící zkoušky. Tzn. nenavštěvovala by už žádné přednášky či semináře, ale pouze skládala zkoušky či psala diplomovou práci. Pak by dceři škola potvrzení o studiu již nevystavila a nárok na sirotčí důchod by ztratila. Zároveň by se stala účastnou na zdravotním pojištění, které by si musela od června již sama platit.
Pro Vaši dceru je tedy důležité vědět, v jakém režimu bude její studium prodlouženo, protože od toho se pak bude odvíjet nárok na sirotčí důchod i povinnost hradit si zdravotní pojištění.

Pokud byste si chtěla být naprosto jistá, jak to s nárokem a výplatou sirotčího důchodu Vaší dcery bude, doporučuji kontaktovat přímo Call centrum ČSSZ.

Sdělíte-li pracovnicím dceřino rodné číslo, můžete se bavit zcela konkrétně a vše si ověřit.

Přeji Vám vše dobré a dceři držím palce k úspěšnému ukončení studia.

Lucie Přádová