Dcera bude od září studovat kombinovanou formou VOŠ. Má nárok na sirotčí důchod, když pracuje na DPP?

Odpověď na dotaz ze dne 20. července 2018 zobrazit původní dotaz
Dobry den, ma dcera bude od zari studovat na VOS kombinovanou formou studia, chtela jsem se zeptat, zda ma narok na pobirani sirotciho duchodu, kdyz chodi na brigadu na DPP? Je ji 21 let. Dekuji za odpoved, P. Adoltova
Pavlina Adoltova
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, zda má Vaše dcera nárok na pobírání sirotčího důchodu, když bude od září studovat na VOŠ kombinovanou formou studia a zároveň si bude přivydělávat na DPP. Dceři je 21 let.

Vážená paní Adoltová,

sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po svém zemřelém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která dítě převzala do péče. Za nezaopatřené dítě se pro účely zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/195 Sb. ve znění pozdějších předpisů) považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost).

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání je považováno studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné v takovém rozsahu, který zakládá účast na pojištění, nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Zde zákon o důchodovém pojištění odkazuje na zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Podle něj zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže vykonávají zaměstnání na území České republiky nebo v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě, že dcera bude studovat VOŠ kombinovanou formou a přivydělávat si na dohodu o provedení práce, přičemž její příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro důchodového pojištění nebude vyšší než 10 000 Kč za kalendářní měsíc, tak nárok na sirotčí důchod mít bude.

Ohledně nároku na sirotčí důchod se dcera může obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení dle trvalého bydliště či na Call Centrum České správy sociálního zabezpečení.

S pozdravem za poradnu Cesty domů

Monika Vaníčková