Co vše se započítává do výpočtu starobního důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 14. května 2014 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,starám se 3 roky o maminku/80/ ,která je ve 4stupni závislosti.Chtěla bych se zeptat na výpočet mého důchodu.Doba se započítává to vím,ale zajímá mě zda se důchod počítá s peněz,které jsem si odpracovala v zaměstnání,před péčí nebo se do toho počítají i jiné peníze za péčí.Děkuji .S pozdravem Lída
Ludmila
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že se staráte už tři roky o svou osmdesátiletou maminku. Maminka pobírá příspěvek na péči ve čtvrtém stupni, Vám je doba péče o maminku započítávána jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění. Zajímává Vás, z čeho Vám bude vypočítáván důchod.

Dobrý den, paní Ludmilo,

do výpočtu starobního důchodu se Vám započítá veškerá doba, kterou jste strávila v zaměstnání, i ta, po kterou jste pečovala doma o maminku. Tím, že má maminka přiznaný nejvyšší stupeň závislosti, se Vám může doba péče o ni započítávat jako tzv. náhradní doba pro účely důchodového pojištění. Úředníci ji v souvislosti s výpočtem výše důchodu označují jako dobu vyloučenou (Vám maminkou poukazovaný příspěvek se nebere jako příjem), což znamená, že doba péče o závislého na pomoci druhé osoby se počítá podobně, jako by pečující byla např. nemocná nebo na mateřské dovolené apod. Jinými slovy se Vám dobou péče o maminku nijak neponíží částka Vašeho důchodu.

Předpokládám, že jste oznámila na úřadu práce, který vyřizoval příspěvek na péči, svůj odchod ze zaměstnání, a získala tak potvrzení o péči. Potvrzení je třeba doručit na Vaši zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (potvrzení o péči se na okresní správu sociálního zabezpečení dodává až zpětně, nejdéle však do 2 let po skončení péče).

Případný přesun maminky (příjemce příspěvku) na dobu delší než kalendářní měsíc do zdravotnického zařízení by pro Vás znamenal nutnost si platit svá pojištění (sociální a zdravotní) sama. Po dobu případné hospitalizace maminky se můžete nahlásit na úřad práce.

Pro bližší informace můžete volat na Call centrum České správy sociálního zabezpečení  – tel. 257 062 860, které má provozní dobu pondělí a středa: 8.00 – 17.00, úterý a čtvrtek: 8.00 – 15.30, pátek: 8.00 – 14.00.

S úctou a přáním dostatku sil na péči o maminku

Tereza Bímová