Co si představit pod pojmem pracovně-právní ochrana rodinného příslušníka, který pečuje o svého blízkého?

Odpověď na dotaz ze dne 23. července 2014 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, můžete mi přiblížit, co si mám představit pod pojmem pracovně právní ochrana rodinného příslušníka, který se rozhodne pečovat doma o svého blízkého umírajícího příbuzného? Pečuji o svoji umírající maminku spolu s bratry a zároveň pracuji na odpolední směny. Co to pro mě znamená? Děkuji za odpověď Horová
Horová L.
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že pečujete o svoji umírající maminku a při tom pracujete na odpolední směny. Ptáte se, co znamená pojem pracovně právní ochrany rodinného příslušníka, který pečuje o svého blízkého.

Vážená paní Horová,

tuto skutečnost upravuje Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoníku Práce, § 241 (2) „Požádá-li zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)77a), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.“

V praxi to znamená, že si Vaše maminka musí, pokud tomu tak již neudělala, zažádat o příspěvek na péči. To můžete udělat i Vy maminčiným jménem a podat tuto žádost na příslušném Úřadě práce podle trvalého bydliště. Po podání žádosti zpravidla do 14 dní, přijde na sociální šetření pracovnice úřadu, která bude zkoumat míru závislosti Vaší maminky na pomoci druhé osoby. O přiznání a výši příspěvku dále rozhoduje posudkový lékař.

Vy jako pečující osoba musíte být v žádosti uvedena. Pokud by Vaší mamince byl přiznán příspěvek na péči II. stupně nebo vyšší a Vy na stejném úřadě, který o příspěvku rozhodl, prokážete, že se o maminku musíte starat v takové míře, že zcela opustíte zaměstnání, pak se Vám tato doba péče bude započítávat jak náhradní doba pojištění pro důchodové účely a stát za Vás bude hradit sociální a zdravotní pojištění.

Podobně je tomu i z hlediska pracovně právní ochrany blízkého pečujícího (viz extrakt ze zákona). Pokud prokážete péči o blízkého ve II. stupni závislosti a výše, měla byste mít možnost požadovat po svém zaměstnavateli úpravu nebo zkrácení pracovní doby. Nejsem si ovšem jistá, jak to funguje v praxi, a zmínka v poslední větě – „…nebrání-li tomu vážné provozní důvody“, nebude vždy dostačujícím argumentem pro zaměstnavatele, aby na to přistoupil.

Pro konkrétní informace, si prosím zavolejte na příslušný Úřad práce.

S přáním mnoho sil v nelehké situaci.

Olga Stránská