Co je a není eutanázie?

Odpověď na dotaz ze dne 15. 3. 2012 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, nemám jasno v tom, co tedy eutanázie je a co není... Na internetové stránce jsem se dočetla, že odpojení od přístrojů nebo nepodání léků atd. eutanázie JE - konkrétně pasivní eut. Ale pro změnu, v jednom rozhovoru paní doktorka říkala, že nechání zemřít (zase jako nahoře, vysazení léčby atd.) eutanázie NENÍ...
Ptám se tedy, jak to s tím opravdu je?? Děkuji mockrát za odpověď.

Jul.

Ptáte se nás, co vlastně je a co není eutanazie. Někde se dozvíte, že odpojení od přístrojů a vysazení léčby je pasivní eutanazie, jinde se zase píše, že v takovém případě o eutanazii nejde. Jak to tedy je?

Vážená paní,

Eutanazie je definována jako záměrné ukončení života člověka, který trpí.

  1. První, co je pro zodpovězení Vaší otázky zcela zásadní, je formulka, že jde o záměrné ukončení života. Když situaci zjednoduším, pak v případě, že odpojím od dýchacího přístroje nemocného, protože chci ukončit jeho trápení, a mým záměrem tedy je, aby nemocný zemřel, pak se jedná o eutanazii. I když třeba takzvaně pasivní (neboť něco ukončuji, ale nic nepřidávám, nepodávám navíc). Pokud ale stejného nemocného odpojím od dýchacího přístroje, protože vím (od rodiny, ze zanechané poslední vůle nebo z dříve vyslovených přání), že by nechtěl být držen na přístrojích, pak o eutanazii nepůjde, protože mým záměrem není smrt nemocného. V tomto případě je mým záměrem respekt k dříve vyslovenému přání nemocného, respekt k jeho důstojnosti a k jeho právu na odmítnutí jakéhokoliv lékařského postupu.

Nemocný, který je právně způsobilý, má právo odmítnout nebo vyžadovat odnětí jakéhokoliv lékařského postupu bez ohledu na to, zda tento postup jej udržuje naživu a bez ohledu na to, že odnětí takového postupu jeho život zkrátí. Z legálního hlediska, lékařem splněná žádost o ukončení tzv. život udržující léčby není ani asistovaná sebevražda, ani eutanazie.

  1. Druhý zásadní faktor odlišující eutanazii nebo asistovanou sebevraždu od ukončení nechtěné léčby je příčina smrti. Příčinou smrti u pacienta, který nechtěl a nechce být napojen na dýchací přístroj, je jeho základní nemoc, která vedla k napojení na přístroj  — například těžký zápal plic.

Protože, jak vidno, může být hranice skutečně křehká, pomáhá zdravotníkům v jejich rozhodování zdravotnická etika. Mimo jiné pracuje s doktrinou dvojího efektu. Lze ji uplatnit tehdy, když je nemožné vyhnout se škodlivému efektu. Pomáhá nám vybrat si mezi dvěma (nebo i více) možnostmi, z nichž žádná z nich není to, co bychom chtěli. Doktrina dvojího efektu činí rozdíl mezi zamýšleným efektem a nezamýšleným efektem. Doktrína dvojího efektu říká, že záměrné způsobení smrti není přijatelné, ale například odpojení od dýchacího přístroje  s cílem ulevit utrpení nemocného přijatelné je, i když lze předpokládat, že výsledem bude úmrtí. Doktrina je morálně přijatelná za těchto podmínek:

  1. činnost není sama o sobě nemorální

  2. je prováděna pouze se záměrem dosáhnout možného dobrého efektu bez záměru způsobit špatný efekt, ačkoli ten může být předvídán (čili záměr sám o sobě je dobrý, nebo alespoň morálně neutrální)

  3. nepřináší dobrý efekt skrz špatný efekt (ulevit trpícímu tím, že zemřel)

  4. je prováděna z přiměřeně závažných důvodů.

O tomto tématu by se dalo psát opravdu sáhodlouze (přímo na tomto portálu najdete mnoho textů), existuje také mnoho jemných rozdílů v konkrétních situacích (uvedené příklady jsou jen hrubě ilustrativní a dalo by se nad nimi dlouze a dlouze debatovat). Lze pracovat s různými etickými, náboženskými a právními principy a východisky.

I tak doufám, že se mi podařilo osvětlit základní rozdíly mezi eutanazií a ukončením léčby u nevyléčitelně nemocného člověka.

S pozdravem,

MUDr. Irena Závadová

Dotaz zodpovídá

MUDr. Irena Závadová

MUDr. Irena Závadová

lékařka

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz