Chystám se psát dříve vyslovené přání. Jak přesně ho napsat?

Odpověď na dotaz ze dne 7. 6. 2022 zobrazit původní dotaz

Prosím o radu jak přesně napsat žádost o Dříve vyslovené přání,co je důležité aby v žádosti bylo,kde je možné ověřit podpis a jak postupovat v případě kdy je člověk špatně se pohybující. Děkuji a zdravím
M.Hofmannová

Marie Hofmannová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Ptáte se, jak přesně napsat dříve vyslovené přání, co v něm má být uvedeno a kde je možné ověřit podpis. Jak postupovat, kdy je člověk špatně se pohybující.

Dobrý den,

dříve vyslovené přání je projev vůle osoby starší 18 let ohledně toho, jakou léčbu si do budoucna přeje a jakou nikoliv pro případ, že v budoucnu nebude schopen vyjádřit souhlas nebo nesouhlas s určitými zdravotními službami nebo léčebným postupem.

Legislativa rozlišuje dvě varianty dříve vyslovených přání. Pacient si je může se součinností lékaře sepsat sám nebo je psáno jako součást zdravotnické dokumentace pacienta při přijetí do péče či kdykoliv během hospitalizace.

Z Vašeho dotazu usuzuji, že se ptáte na první variantu. V případě, že pacient píše dříve vyslovené přání sám, musí mít písemnou podobu a podpis pacienta musí být úředně ověřen. Je dobré mít v něm sepsány možné situace, zákroky a stavy, kterým se pacient v budoucnu chce vyhnout nebo si je naopak přeje. Obsah dříve vysloveného přání by měl být co nejvíce konkrétní, například „v případě selhání plic si nepřeji napojení na umělou plicní ventilaci“ nebo „v případě selhání ledvin si nepřeji/přeji být napojen na umělou ledvinu“. Součástí dříve vysloveného přání musí být poučení lékařem o zdravotním stavu a o následcích dříve vysloveného přání. Lékař, který je oprávněn poskytnout poučení, je všeobecný praktický lékař, paliatr nebo jiný lékař, pod jehož odbornost spadá zákrok, kterého se dříve vyslovené přání týká. Obecně by se dalo říct, že lékař, který pacientovi poskytuje poučení, by měl být ten, který dobře zná jeho aktuální zdravotní stav a může tedy pacienta poučit o možném dalším vývoji zdravotního stavu vzhledem k diagnóze. Poučení lékařem je nezbytnou součástí dříve vysloveného přání a musí být lékařem podepsané.

Pro případ, kdy se zdravotní stav pacienta zhorší natolik, že není sám schopen vyslovit svá přání a sepsané dříve vyslovené přání neobsahuje potřebné informace pro další plán péče, je možné dopředu sepsat tzv. předběžné prohlášení. Jedná se o písemné stanovení osoby, která bude v budoucnu za pacienta jednat.

Dříve vyslovené přání je vždy dokument psaný individualizovaně, není proto možné poskytnout univerzální formulář, který by vyhovoval všem. Šablonu pro inspiraci můžete najít v letáku Dříve vyslovené přání.

Podpis pacienta je možné ověřit například v notářské nebo advokátní kanceláři, na obecním úřadě, na poště nebo na Czech pointu. Ptáte se, jak postupovat, když je člověk špatně se pohybující. Rozumím tomu tak, že je ztížené nebo nemožné dostavit se k ověření podpisu mimo domov. V takovém případě je možné obrátit se na některou z notářských kanceláří, ideálně začít hledat v nejbližším okolí bydliště a domluvit si návštěvu notáře v domácnosti. Je třeba počítat s vyšší sazbou za poskytnutí této služby.

S úctou

Eliška Hronešová

Dotaz zodpovídá

Mgr. Eliška Hronešová

poradenská pracovnice, redaktorka internetové poradny, zaštiťuje perinatální poradenství

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz