Chystám se přerušit studium na VŠ, co se stane s nárokem na sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 17. 9. 2015 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, bohužel musím ukončit studium VŠ. Chtěla bych v něm výhledově pokračovat, ale zatím tuto dobu vyřeším alespoň pomaturitním studiem jazyků, škola bude od pondělí do pátku. Přijdu o sirotčí důchod? A za jak dlouho? A už napořád? A když bych šla pracovat, mohu pak ještě znovu pobírat sirotčí důchod, kdybych se vrátila na VŠ? Děkuji.

Píšete nám, že ukončujete studium na VŠ, ale výhledově byste se ráda ke studiu na VŠ vrátila. Máte v plánu jít na pomaturitní studium jazyků a ptáte se, zda přijdete o sirotčí důchod. Také byste ráda věděla, zda, když začnete pracovat, ještě někdy budete mít na sirotčí důchod nárok.

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že status studenta je jednou z podmínek pro nárok na sirotčí důchod, o sirotčí důchod po dobu, kdy studovat nebudete, přijdete.

Fakt, že ukončujete studium, jste na okresní správě sociálního zabezpečení povinen/povinna hlásit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se tak stane. To znamená, že pobíráte-li sirotčí důchod např. 20. dne v měsíci a studium ukončíte 10. dne v měsíci, oznámíte tuto skutečnost na OSSZ a pak už Vám toho měsíce sirotčí důchod nepřijde. Naopak ukončíte-li studium např. 18. dne v měsíci a do 20. dne v měsíci od Vás ještě informace o přerušení studia na OSSZ nedorazí, budete muset částku posledního sirotčího důchodu vrátit.

U pomaturitního studia jazyků má člověk status studenta pouze tehdy, jde-li na toto studium ihned po maturitě. Tím, že hodláte ukončit VŠ a jít na jazykovou školu, bohužel nebudete mít status studenta, nebudete tedy považována za nezaopatřené dítě (což je podmínkou pro nárokování sirotčího důchodu). Nebude Vám tedy vyplácen sirotčí důchod a budete si muset hradit sociální a zdravotní pojištění.

Pokud poté začnete opět studovat na VŠ, získáte opět status studenta. Bude-li Vám v té době méně než 26 let, opět získáte nárok na sirotčí důchod. Tuto skutečnost nahlásíte na okresní správu sociálního zabezpečení do 8 dnů a doložíte ji potvrzením o studiu. Poté Vám bude sirotčí důchod opět vyplácen.
Pokud začnete pracovat, nic Vám nebrání v tom opětovně se hlásit na denní či dálkové studium na VŠ. Pokud byste chtěla pobírat sirotčí důchod při studiu na VŠ a zároveň pracovat, pak byste musela studovat denně. Při dálkovém či kombinovaném studiu je možnost přivýdělku omezená.

Pro konkrétní informace Vám doporučuji navštívit studijní oddělení fakulty, na které byste chtěla ve studiu pokračovat, a tam se informovat, zdali získáte opět status studenta, a bude-li Vám méně než 26 let, opět získáte nárok na sirotčí důchod. Tuto skutečnost nahlásíte na okresní správu sociálního zabezpečení do 8 dnů a doložíte ji potvrzením o studiu. Poté Vám bude sirotčí důchod opět vyplácen.

Pro další podrobné otázky ohledně výplaty sirotčího důchodu doporučuji kontaktovat Call centrum České správy sociálního zabezpečení, která Vám sirotčí důchod vyplácí. Na stránkách www.cssz.cz najdete otvírací dobu Call centra. Sdělíte-li pracovnicím Vaše rodné číslo, můžete se bavit zcela konkrétně.

Přeji dobré rozhodování
Olga Stránská

Dotaz zodpovídá

Mgr. Olga Stránská

Mgr. Olga Stránská

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz