Chtěla bych se zeptat, jestli je možné sepsat Dříve vyslovené přání v případě, že pacient již není schopen mluvit a psát?

Odpověď na dotaz ze dne 22. 12. 2015 zobrazit původní dotaz

Chtěla bych se zeptat, jestli je možné sepsat Dříve vyslovené přání v případě, že pacient již není schopen mluvit a psát?

Dobrý den,

§ 36 zákona o zdravotních službách předpokládá, že dříve vyslovené přání a) bude mít písemnou formu a bude opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta, nebo b) bude zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci pacienta (pak se úředně ověřený podpis nevyžaduje, ale vzhledem k požadavkům kladeným na dříve vysloveného přání dle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci je i v tomto případě potřeba, aby pacient záznam o dříve vysloveném přání podepsal). Lze se jen domnívat, zda by podpis pacienta v situaci b) mohl být nahrazen záznamem, jakým způsobem pacient projevil svou vůli, a co mu zabraňovalo v podepsání vč. podpisu svědka (tj. obdobně, jak to pro informovaný souhlas a nesouhlas předjímá § 34 odst. 5 resp. 6 zákona o zdravotních službách), případně zda dříve vyslovené přání dle a) pořídit formou notářského zápisu. V tomto okamžiku si netroufám odhadovat, zda by takové dříve vyslovené přání bylo zdravotníky respektováno, a už vůbec nedokáži zaručit, že by posléze nebylo zpochybněno.

S pozdravem
Helena Krejčíková

Dotaz zodpovídá

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz