Chtěla bych se starat o babičku s demencí. Mohu žádat o příspěvek na péči, když s ní nežiji ve společné domácnosti?

Odpověď na dotaz ze dne 9. března 2016 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mám babičku, které je 82 let a v loňském roce ji byla diagnostikována stařecká demence. Mohla bych se o ni starat a zažádat si o příspěvek na péči i když s ní nežiji ve společné domácnosti? Představuji si to tak, že bych se o ni starala denně od 7.30 15.00, než půjdu pro dceru do družiny. Je to možné? V současné době pracuji jako pečovatelka přímo s lidmi s alzheimerovou chorobou, takže mám s touto nemocí bohaté pracovní zkušenosti. Raději bych se místo péče o cizí lidi věnovala své nemocné babičce...Děkuji za odpověď.
Adriana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
V současné době pracujete, ale raději byste se starala o babičku, která trpí stařeckou demencí. Nevíte přitom, zda je možné se o ni starat a zažádat o příspěvek na péči, i když s ní nežijete ve společné domácnosti. Druhá otázka směřuje k rozsahu péče o babičku.

Dobrý den, paní Adriano,

jste-li v situaci, kdy některá z Vašich blízkých osob potřebuje pomoc při zvládání základních životních potřeb, pak tato blízká osoba sama nebo prostřednictvím zástupce (tedy Vás) může požádat na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce podle místa trvalého pobytu o příspěvek na péči. Za tento příspěvek si poté může „kupovat“ péči blízké osoby, tedy Vaši péči nebo asistenta nebo některého poskytovatele sociálních služeb. V žádosti je třeba uvést jméno blízké osoby, která pečuje nebo bude pečovat o žadatele, popř. uvést asistenta nebo organizaci poskytující péči. Pokud budete pečující osobou Vy a nebudete nadále v pracovním poměru, pak zdravotní pojištění by za Vás mohl hradit stát, a to pokud je osoba závislá na péči jiné osoby ve stupni II., III. anebo stupni IV. Doba péče se považuje za náhradní dobu pojištění pro účely důchodového pojištění, a to mj. u osob závislých na péči jiné osoby ve stupni II nebo stupni III anebo stupni IV, pokud spolu žijí v domácnosti (podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu).
Pro zodpovězení druhé Vaší otázky nevíme, jaký stupeň závislosti bude babičce přiznán, tedy v jakém rozsahu bude péči potřebovat. Pokud například bude potřebovat nepřetržitou 24 hodinovou péči, bude na Vás, jakým způsobem jí tuto péči zajistíte na zbývající dobu, po kterou o babičku nebudete moci pečovat.

Přeji Vám klidné dny.

Oldřich Hanibal