Chci sepsat dříve vyslovené přání, nenašla jsem lékaře, který by mi sepsal písemné poučení. Poradíte?

Odpověď na dotaz ze dne 23. 11. 2018 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, znáte alespoň jednoho člověka, kterému se podařilo získat platné písemné poučení lékařem o důsledcích sepsání dříve vysloveného přání? Několik lékařů, které jsem oslovila, prohlásili, že s touto problematikou nemají zkušenosti. A v manuálu pro lékaře je mnoho rad, jak mluvit s pacientem o důsledcích tohoto kroku, ale jak má písemné poučení vypadat ne. Děkuji.

Eva Kasalová

Vážená paní Kasalová,

bohužel zákon neukládá lékaři povinnost poučení sepsat. Bez něj je však neplatné. Poučení by měl sepsat lékař, do jehož odbornosti spadá nemoc či stav, ke kterému se přání vztahuje. Můžete se zkusit obrátit s tímto problémem na ministerstvo zdravotnictví — upozorňovali jsme několikrát na takovouto situaci. Případně můžete zkusit oslovit právní kancelář České lékařské komory.

Předpokládám, že leták s návodem pro lékaře znáte. A pokud si ani pak lékaře netroufá poučení sepsat, můžete využít níže uvedené poučení.

S pozdravem

MUDr. Irena Závadová

Poučení lékařem poskytnuté v rámci dříve vyslovených přání

Paní ……. , narozená, byla (je) léčena (nebo je sledována v …. ) od ………. pro …………….. V minulosti byla sledována a léčena pro …………………. V tuto chvíli je její zdravotní stav stabilizovaný/se postupně zhoršuje …

V rámci sepisování dříve vyslovených přání pro případ, že by v budoucnu paní ………. nebyla schopna rozhodovat o další poskytované léčbě, si nepřeje použít život prodlužující nebo život udržující medicínské postupy v takovém případě, kdy nebude reálná naděje na významné zlepšení zdravotního stavu s návratem do stavu v předchorobí. Tedy ve chvílích, kdy by existoval opodstatněný názor, že další léčebné postupy jsou již marné, neúčelné a nepřiměřené. Byla opakovaně poučena o tom, že odmítnutí takových život prodlužujících nebo život udržujících postupů jakými jsou například oživování, umělá plicní ventilace, hemodialýza, umělá výživa, umělá hydratace, léčba antibiotiky nebo katecholaminová podpora může vést ke zkrácení života a úmrtí. Paní ……….. by si přála takové medicínské postupy, které by jí zbavily zbytečného utrpení — tedy především léčbu bolesti a jiných nepříjemných průvodních příznaků. Tak, jak jsou v tuto chvíli dříve vyslovená přání formulována, může jejich respektování zkrátit život. Byla o této skutečnosti opakovaně a podrobně poučena, porozuměla a měla dostatečný prostor klást doplňující otázky. Byla rovněž opakovaně poučena o možnosti využít výše zmíněné medicínské postupy, které mohou její život prodloužit a zvýšit naději na zachování života, i když nemusí zaručit obnovu životních funkcí ani významné zlepšení zdravotního stavu.

V tomto okamžiku paní ……. netrpí žádnou, ani přechodnou duševní poruchou, která by ji činila neschopnou o sobě rozhodovat a dohlédnout důsledků svých rozhodnutí. Bere na vědomí důsledky svého dříve vysloveného přání. Toto písemné poučení je součástí zdravotnické dokumentace a rovněž součástí dříve vysloveného přání.

V …… dne ……….

MUDr. ……………

Dotaz zodpovídá

MUDr. Irena Závadová

MUDr. Irena Závadová

lékařka

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz