Chci sepsat dříve vyslovená přání, můj praktický lékař se mě od toho snažil odradit. Jak dále postupovat?

Odpověď na dotaz ze dne 8. 11. 2018 zobrazit původní dotaz

Mám v úmyslu sepsat dříve vyslovené přání. Dnes jsem proto navštívila svého obvodního lékaře, který věnoval 35 minut tomu, aby mě od sepsání odradil. Jeho argumenty byly: 1. lékaři se tím stejně nebudou řídit (proč byl tedy schválen zákon 372/2011 Sb.?), 2. rozumný lékař nikoho neudržuje ve vegetativním stavu (sama jsem se letos na LDN, tzv. oddělení následné péče přesvědčila o opaku), 3. tyto případy se řeší s rodinou, která rozhodne, zda pacienta "odpojit" (jenže přesně tohle nechci. Můj syn a jeho rodina nemají být vystaveni tak traumatizujícímu rozhodnutí). Prosím o radu, jak mám dále postupovat. Děkuji. Ing. Eva Kasalová

Eva Kasalová

Obrátila jste se na nás s dotazem, jak postupovat, když Vás praktický lékař zrazuje od sepsání dříve vysloveného přání místo toho, aby Vás poučil o důsledcích Vašich rozhodnutí. Od lékaře jste slyšela, že na DVP stejně nikdo nebude brát ohled.

Vážená paní Ing. Kasalová,

možnost sepsat si dříve vyslovené přání byla zavedena právě z toho důvodu, aby byla větší pravděpodobnost, že se bude lékař řídit přáními pacienta. Samozřejmě je to závislé na tom, zda ošetřující lékař je v danou dobu s dříve vyslovenými přáními nemocného obeznámen. Bohužel, ne každý lékař má se sepisováním dříve vyslovených přání zkušenost a zároveň nemá povinnost s Vámi dříve vyslovené přání sepsat. Povinností lékaře však je, aby Vás poučil o důsledcích Vašeho rozhodnutí.

Doporučila bych tedy, abyste lékaře na základě této informace zkusila znovu požádat o poučení, které musí být součástí dříve vysloveného přání. Pomoci může, když budete mít dopředu sepsaný Váš návrh, jak by měla Vaše dříve vyslovená přání vypadat, kam pak může lékař přidat potvrzení, že Vás poučil o důsledcích. K tomu, aby byl lékař lépe informován, můžete využít náš letáček Dříve vyslovená přání pro lékaře, který mu můžete donést.

Pokud by s Vámi Váš praktický lékař opět nechtěl spolupracovat, máte možnost oslovit jiného ošetřujícího lékaře, do jehož odbornosti spadají Vaše dříve vyslovená přání. Pokud by pro Vás ani tato varianta nebyla dostupná, máte ještě možnost změnit praktického lékaře.

Poslední alternativou je možnost vyjádřit svá přání při vstupu do zdravotnického zařízení. Přání pak musí být zavedena do zdravotnické dokumentace. Je dobré potvrdit je Vaším podpisem a rovněž podpisem zdravotníka z daného zařízení a svědka. Tato varianta však dostatečně neošetřuje případy, kdy byste se do zdravotnického zařízení dostala ve zdravotním stavu, kdy už nebudete schopna Vaše přání vyjádřit.

Váš záměr nevystavit Vašeho syna a jeho rodinu závažným rozhodnutím o Vašem zdravotním stavu je ohleduplný. Víme, že pro rodinu je důležité, když ví, co si jejich drahý přeje a i proto Vám přeji zdárné vyřízení této záležitosti.

S pozdravem 

Sára Balabánová

Dotaz zodpovídá

Bc. Sára Balabánová

Bc. Sára Balabánová

sociální pracovnice, perinátální provázení

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz