Chci pečovat o blízkého umírajícího doma. Hradí mobilní hospicovou péči pojišťovny? Kdo tuto péči předepíše?

Odpověď na dotaz ze dne 4. 1. 2018 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
v médiích probíhají informace o úhradě domácí hospicové péče ze zdravotního pojištění, zároveň však mobilní hospice vybírají poplatek za služby. Jaká je tedy realita a kolik mě bude zajištění služby domácí hospicové péče stát, pokud budu chtít pečovat o vážně nemocného a umírajícího blízkého a kdo takovou zdravotní péči může předepsat?
Děkuji za odpověď.

Jan Šemilk
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

ano, domácí hospicová péče je od ledna 2018 zahrnuta v takzvané úhradové vyhlášce a je tedy možno čerpat tento druh zdravotní péče prostřednictvím smluvních poskytovatelů zdravotních služeb jednotlivých zdravotních pojišťoven.
Vyhláška umožňuje úhradu v odbornosti 926 — domácí paliativní péče, a to formou ošetřovacího dne. V praxi to znamená, že pacientovi, který splňuje indikační kritéria pro tuto úhradu (ta jsou dána rovněž vyhláškou), zdravotní pojišťovna uhradí péči zdravotnického týmu, který je mu dostupný 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a je složen z lékaře, všeobecné sestry a má k dispozici další podpůrné nezdravotnické pracovníky. Tým vede léčbu příznaků onemocnění a řeší tyto příznaky intervencemi během pravidelných návštěv v domácím prostředí pacienta nebo pohotovostními výjezdy. Po dobu čerpání této služby pacient nemůže čerpat jiné zdravotní služby u jiného poskytovatele. Tento druh péče indikuje lékař se specializací paliativní medicína.

Současný problém je v tom, že smluvní poskytovatele této odbornosti zdravotní pojišťovny nemají — jinak řečeno, mobilní či domácí hospice jimi v tuto chvíli nejsou, jelikož se zdravotními pojišťovnami nemají uzavřeny příslušné smlouvy o úhradě zdravotních služeb. Je to způsobeno několika překážkami — někdy podmínkou zdravotních pojišťoven na uzavření nestandardních smluv, které jsou pro poskytovatele nevýhodné, jindy podmínkou kladného doporučujícího stanoviska komise v krajském výběrovém řízení na uzavření takových smluv. Poskytovatelé domácí hospicové péče tedy jsou v tuto chvíli nuceni stále poskytovat své služby jako nesmluvní zdravotnická zařízení zdravotních pojišťoven — jinak řečeno, jejich klienti jsou v roli samoplátců.

I v případě uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami je však třeba předpokládat, že zdravotní pojišťovny budou hradit pouze zdravotnickou část služby a využití dalších služeb bude tedy jednotlivými hospici s velkou pravděpodobností zpoplatněno.

Touto situací není nikterak dotčena možnost využití jiného druhu péče v domácím prostředí, a sice domácí zdravotní péče (odbornost 925), která svým rozsahem může u velké skupiny pacientů pomoci s řešením ošetřování vážně nemocného a umírajícího člověka v domácím prostředí.
Rozdílnost mezi prvně zmiňovanou domácí paliativní péčí a touto domácí zdravotní péčí je v tom, že součástí týmu domácí paliativní péče je kromě sestry také lékař, který nese odpovědnost za vedení péče a je dostupný v režimu 24/7, na rozdíl od domácí zdravotní péče, kterou vykonávají na základě indikace (poukazu DP) sestry a frekvence ošetřovacích návštěv je dána indikací předepisujícího lékaře. Tato frekvence však může být rovněž ve významném rozsahu, pokud lékař předepíše kromě ošetřovacích výkonů rovněž tzv. signální výkon, který u umírajícího pacienta ruší limit frekvence návštěv.

Pokud tedy budete hledat smluvního poskytovatele domácí paliativní péče (který má uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou) v místě bydliště Vašeho blízkého, doporučuji kontaktovat příslušnou pobočku jeho zdravotní pojišťovny.
V případě, že netrváte na úhradě služeb z veřejného zdravotního pojištění, pak vyhledejte poskytovatele domácí paliativní/ hospicové péče například cestou tohoto webu v adresáři služeb. Poskytovatelé jsou uvedeni pod názvem Mobilní specializovaná paliativní péče.

Za Cestu domů

Pavel Klimeš
vedoucí sestra

Dotaz zodpovídá

Pavel Klimeš

Pavel Klimeš

zdravotní bratr

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz