Chci pečovat o blízkého umírajícího doma. Hradí mobilní hospicovou péči pojišťovny? Kdo tuto péči předepíše?

Odpověď na dotaz ze dne 4. ledna 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, v médiích probíhají informace o úhradě domácí hospicové péče ze zdravotního pojištění, zároveň však mobilní hospice vybírají poplatek za služby. Jaká je tedy realita a kolik mě bude zajištění služby domácí hospicové péče stát, pokud budu chtít pečovat o vážně nemocného a umírajícího blízkého a kdo takovou zdravotní péči může předepsat? Děkuji za odpověď.
Jan Šemilk
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

ano, domácí hospicová péče je od ledna 2018 zahrnuta v takzvané úhradové vyhlášce a je tedy možno čerpat tento druh zdravotní péče prostřednictvím smluvních poskytovatelů zdravotních služeb jednotlivých zdravotních pojišťoven.
Vyhláška umožňuje úhradu v odbornosti 926 – domácí paliativní péče, a to formou ošetřovacího dne. V praxi to znamená, že pacientovi, který splňuje indikační kritéria pro tuto úhradu (ta jsou dána rovněž vyhláškou), zdravotní pojišťovna uhradí péči zdravotnického týmu, který je mu dostupný 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a je složen z lékaře, všeobecné sestry a má k dispozici další podpůrné nezdravotnické pracovníky. Tým vede léčbu příznaků onemocnění a řeší tyto příznaky intervencemi během pravidelných návštěv v domácím prostředí pacienta nebo pohotovostními výjezdy. Po dobu čerpání této služby pacient nemůže čerpat jiné zdravotní služby u jiného poskytovatele. Tento druh péče indikuje lékař se specializací paliativní medicína.

Současný problém je v tom, že smluvní poskytovatele této odbornosti zdravotní pojišťovny nemají – jinak řečeno, mobilní či domácí hospice jimi v tuto chvíli nejsou, jelikož se zdravotními pojišťovnami nemají uzavřeny příslušné smlouvy o úhradě zdravotních služeb. Je to způsobeno několika překážkami – někdy podmínkou zdravotních pojišťoven na uzavření nestandardních smluv, které jsou pro poskytovatele nevýhodné, jindy podmínkou kladného doporučujícího stanoviska komise v krajském výběrovém řízení na uzavření takových smluv. Poskytovatelé domácí hospicové péče tedy jsou v tuto chvíli nuceni stále poskytovat své služby jako nesmluvní zdravotnická zařízení zdravotních pojišťoven – jinak řečeno, jejich klienti jsou v roli samoplátců.

I v případě uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami je však třeba předpokládat, že zdravotní pojišťovny budou hradit pouze zdravotnickou část služby a využití dalších služeb bude tedy jednotlivými hospici s velkou pravděpodobností zpoplatněno.

Touto situací není nikterak dotčena možnost využití jiného druhu péče v domácím prostředí, a sice domácí zdravotní péče (odbornost 925), která svým rozsahem může u velké skupiny pacientů pomoci s řešením ošetřování vážně nemocného a umírajícího člověka v domácím prostředí.
Rozdílnost mezi prvně zmiňovanou domácí paliativní péčí a touto domácí zdravotní péčí je v tom, že součástí týmu domácí paliativní péče je kromě sestry také lékař, který nese odpovědnost za vedení péče a je dostupný v režimu 24/7, na rozdíl od domácí zdravotní péče, kterou vykonávají na základě indikace (poukazu DP) sestry a frekvence ošetřovacích návštěv je dána indikací předepisujícího lékaře. Tato frekvence však může být rovněž ve významném rozsahu, pokud lékař předepíše kromě ošetřovacích výkonů rovněž tzv. signální výkon, který u umírajícího pacienta ruší limit frekvence návštěv.

Pokud tedy budete hledat smluvního poskytovatele domácí paliativní péče (který má uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou) v místě bydliště Vašeho blízkého, doporučuji kontaktovat příslušnou pobočku jeho zdravotní pojišťovny.
V případě, že netrváte na úhradě služeb z veřejného zdravotního pojištění, pak vyhledejte poskytovatele domácí paliativní/ hospicové péče například cestou tohoto webu v adresáři služeb. Poskytovatelé jsou uvedeni pod názvem Mobilní specializovaná paliativní péče.

Za Cestu domů

Pavel Klimeš
vedoucí sestra