Chci odmítnout dědictví na Slovensku. Stačí tak učinit písemně? Budu i tak platit soudní poplatky?

Odpověď na dotaz ze dne 18. října 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, v 5/2019 mi umřela matka žijící na Slovensku (otec umřel již dříve), byla jsem nucena vyřizovat pohřeb já žijící v ČR neboť bratr žijící v SK k tomuto úkonu neprojevil zájem. Zřejmě proto mě vyzval soud SK k předběžnému řízení dědictví v 6/2019. Jelikož jsem až do 5/2020 neměla ze soudu žádné informace v této věci, přičemž na vyřízení dědictví je rok, podala jsem soudu SK dotaz mailem v jaké fázi řízení je. Teď 13.10.2020 mi bylo doručeno usnesení o konání dědického řízení dne 12.11.2020 i s vyčíslením majetku. Chtěla bych odmítnout toto dědictví v celém rozsahu. Je to možné, nebo jsou tam stanoveny nějaké podmínky, je nutné se k dědickému řízení dostavit osobně, nebo stačí písemná forma odmítnutí a je na to nějaký formulář? Platí se soudní poplatky i přesto, že odmítnu dědictví? Musím dokládat nějaké náležitostí, které jsou v usnesení žádány (fotodokumentace staveb a pod.)? Přihlíží se ze strany soudu SK k současné covidové situaci a co je třeba udělat ? Moc děkuji za relevantní a přesnou odpověď
Mrázková

Dobrý den, paní Mrázková,

moc ráda bych Vám odpověděla na všechny Vaše otázky. Bohužel vzhledem k tomu, že dědické řízení probíhá na Slovensku, řídí se soud slovenskými procesními předpisy, které neznám. Mohu se pouze domnívat, že slovenské předpisy podobně jako české předpisy umožňují odmítnout dědictví v plném rozsahu, a to i formou písemného prohlášení. O právu odmítnout dědictví a o způsobu, jak to učinit a v jaké lhůtě, by Vás dle českého práva měl poučit notář. Opět předpokládám, že by takové pravidlo mohlo existovat i na Slovensku. Odměnu notáři dle českého práva dědici, kteří dědictví odmítli, nemusí hradit.

Jak jsem už napsala, vzhledem k tomu, že se dědické řízení řídí slovenským právem, doporučovala bych obrátit se na slovenského advokáta, případně občanskou poradnu působící na Slovensku.

S pozdravem

Barbora Vráblová