Chceme si s manželem vzít k sobě domů jeho maminku a postarat se o ni. Má nárok na příspěvek na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 12. dubna 2016 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, naše maminka, je jí 81 let, má asi 5 let kardiostimulátor. Už jí tolik neslouží paměť. Chceme si ji s manželem, jejím synem, vzít k sobě a zajistit jí tak kvalitní stáří. Potřebuje pomoc s nákupy a běžným denním režimem. Vaření, úklid, praní...apod. Někdy se stane, že doma upadne a neřekne nám to. Má pak maminka, kdybychom si ji vzali k nám domů, nárok na nějaký příspěvek na péči? Děkuji, Lenka
Lenka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás, zda když si vezmete maminku k sobě domů, kde o ni budete pečovat, budete mít nárok na příspěvek na péči.

Dobrý den, paní Lenko,

nejdříve mi dovolte ocenit Vaši starost o maminku. Jistě to není lehká záležitost, ale o to více obdivuhodná. Jak popisujete potřeby maminky, jistě si již intenzivnější formu pomoci zaslouží. Samozřejmě o příspěvek zažádejte, je přesně pro tento účel.

Příspěvek na péči náleží lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek lze použít pouze na výdaje související se zabezpečením pomoci a podpory žadatele. Zajištění pomoci je možné prostřednictvím osoby blízké, v tomto případě Vás, nebo prostřednictvím asistenta sociální péče nebo prostřednictvím poskytovatele registrované sociální služby, kterou si uživatel vybral.

O příspěvek na péči žádá vždy ten, který péči potřebuje, a to na příslušném Úřadu práce v místě trvalého bydliště maminky (můžete vyřídit samozřejmě za ní). Výše příspěvku závisí na stupni závislosti nemocného na pomoci druhých. Zákon dělí závislost na pomoci druhých do čtyř stupňů: lehká závislost, středně těžká závislost, těžká závislost a úplná závislost. Formulář žádosti je k dispozici na internetovém portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Přeji Vám klidné dny.

Zdraví Vás

Oldřich Hanibal