Chceme dědictví kvůli dluhům odmítnout. Notář vyžaduje doložit náklady na pohřeb. Nepodstupujeme tím nějaké riziko?

Odpověď na dotaz ze dne 27. 5. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,

prosím o radu jak postupovat. Zemřel nám otec a sestra byla vypravitelem pohřbu. Otec po sobě zanechal vysoké dluhy a 3 nevyplacené důchody v hodnotě cca 40tis. Naklady na pohřeb byly 33 tis. Notář kontaktoval sestru s žádostí o zaslání podkladů o zaplacení pohřbu. Vzhledem k výše uvedenému chceme případně dědictví odmítnout, o proplacení pohřbu nám nejde. Sestra notáři napsala, že naklady na pohřeb proplatit nechce a notář ji na to v odpovědi uvádí, že pokud munto nezašle, vystaví ji pořádkovou pokutu do výše 50 tis.
Je notář oprávněn takovou pokutu uložit? Dědictví chceme všichni odmítnout.
Nebo je rozumné a nejjednodušší mu naklady poslat? Nepodstupujeme tím nějaké riziko? 40tis. Nám nepřijde jako majetek nepatrněé hodnoty aby bylo dědictví zastaveno. Budu moc vděčný za Vaši odpověď. Děkuji, Michal Řiháček

Michal Řiháček
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že Váš otec zemřel. Vaše sestra byla vypravitelem pohřbu. Otec po sobě zanechal vysoké dluhy, proto chcete obě dědictví odmítnout. Sestra psala notáři, že náklady na pohřeb proplatit nechce. Notář se toho ale dožaduje pod pohrůžkou 50 000 Kč. Ptáte se, jestli je notář oprávněn takovou pokutu uložit. Dále Vás zajímá, jestli je rozumné mu vyčíslení nákladů poslat a jestli tím případně nepodstupujete nějaké riziko.

Dobrý den,

obecně je notář jako soudní komisař povinen provádět úkony nutné k vyřízení dědictví, proto je oprávněn po účastnících řízení a dalších osobách požadovat součinnost. Dotčené osoby jsou proto na vyžádání povinny předložit notáři požadované listiny, jako jsou i podklady o zaplacení pohřbu. Při nesplnění povinnosti notář může osobě uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

Zasláním podkladů notáři se nevystavujete žádnému riziku toho, že byste poté byli považováni za dědice. Současně je samozřejmě nutné dodržet lhůtu pro odmítnutí dědictví, která činí 1 měsíc od chvíle, kdy vás notář poučil o právu dědictví odmítnout.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz