Čekám již tři měsíce na rozhodnutí o přiznání sirotčího důchodu, které prý již padlo. Co se děje?

Odpověď na dotaz ze dne 25. června 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den už 3 měsíce čekám na rozhodnutí o sirotčím důchodu, dnes jsem tam volal a paní mi řekla, že už to leží na stole a je to vyřízené, ale neví z jakého důvodu to tam leží a nic se s tím nedělá. Řekla mi, že to bude urgovat, aby to přišlo co nejdříve. Moje otázka zní- Znamená to,že to s největší pravděpodobností zamítli, nebo to takhle naschvál zdržují?
Tomáš
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že tři měsíce čekáte na rozhodnutí o přiznání či zamítnutí sirotčího důchodu a při kontaktování ČSSZ Vám sdělili, že tam žádost leží a neznají důvod zdržení procesu vyhodnocování.

Dobrý den, pane Tomáši,

ptáte se, zda to znamená, že Vám dávku zamítli nebo zda dochází k záměrnému zdržování.
Na základě těchto informací v tuto chvíli není jasné, z jakého důvodu došlo ke zdržení a nedá se ani posoudit, zda bude Vaše žádost zamítnuta či schválena. V každém případě má orgán sociálního zabezpečení povinnost vydat rozhodnutí do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta se potom prodlužuje o dobu, po kterou se např. došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů aj.

Pokud stále nemáte rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí Vaší žádosti ani vysvětlení, co prodloužilo devadesáti denní lhůtu, doporučila bych Vám vyžádat si písemné vyjádření k aktuálnímu stavu Vaší žádosti. Máte také právo si stěžovat ohledně postupu při vyřizování žádosti o informace u odvolacího orgánu, jímž je odbor interního auditu, kontroly a stížností ČSSZ.

Přeji hodně štěstí při dořešení Vaší žádosti

Sára Balabánová