Bývalý manžel byl několik let nezvěstný a minulý rok byly nalezeny jeho ostatky. Bude mít jeho dcera nárok na sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 22. 1. 2023 zobrazit původní dotaz

Můj bývalý manžel byl nezvěstný skoro 4 roky mám s ním dceru . Výživné se platí z jeho účtu . Minulý rok v byly nalezeny ostatky čekáme na úmrtní list dceři je teď 8
let. Má nárok na sirotčí důchod? Má vliv na sirotčí důchod možnost dalšího sňatku ,kde nedojde k osvojení dítěte novým partnerem ? Děkuji

Michaela
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že Váš bývalý manžel byl téměř 4 roky nezvěstný a minulý rok byly nalezeny jeho ostatky. Z jeho účtu bylo hrazeno výživné na Vaši dceru, které je nyní 8 let. Nyní čekáte na vydání úmrtního listu. Ptáte se, zda má dcera nárok na sirotčí důchod a zda by tento nárok ovlivnil Váš případný sňatek s novým partnerem.

Dobrý den,

nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti po úmrtí některého z rodičů, pokud jsou splněny zákonné podmínky pro jeho přiznání. Automaticky vzniká nárok tehdy, pokud byl zemřelý poživatelem starobního či invalidního důchodu, nebo zemřel-li následkem pracovního úrazu. Dále vzniká nárok tehdy, jestliže byl zemřelý účasten na sociálním pojištění po dobu alespoň jednoho roku v uplynulých deseti letech v případě, jedná-li se o osobu starší 28 let, nebo po dobu alespoň dvou let v uplynulých dvaceti letech v případě, kdy bylo zemřelému více než 38 let. Pokud byl tedy Váš bývalý manžel v uplynulých letech alespoň po výše uvedenou dobu zaměstnaný nebo jako OSVČ řádně odváděl sociální pojištění, měla by Vaše dcera mít jakožto nezaopatřené dítě na sirotčí důchod nárok. Váš případný sňatek na tento nárok nemá vliv, nedojde-li zároveň k osvojení dcery novým partnerem.

Jakmile budete mít k dispozici úmrtní list bývalého manžela, doporučuji Vám obrátit se na příslušnou pobočku České správy sociálního zabezpečení v místě Vašeho trvalého bydliště, kde s Vámi pracovník ČSSZ žádost o sirotčí důchod sepíše.

S pozdravem

Zuzana Koutná

Dotaz zodpovídá

Mgr. Zuzana Koutná

PhDr. Zuzana Koutná

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz