Bývalá manželka zemřela, mají děti nárok na sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 14. 4. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den. Jsem rozvedený. Soudně mám ve své péči dvě dcery 13 a 16 let. Bývalá manželka řádně platila výživné 1.000 a 1.500. Nyní je po smrti. Je nárok na sirotčí důchod pro děti, případně, kam se obrátit? Děkuji. Štěrba

Ladislav Štěrba
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Obracíte se na nás s dotazem, zda Vaše dvě dcery ve věku 13 a 16 let mají nárok na sirotčí důchod po smrti Vaší bývalé manželky, která i po rozvodu řádně platila výživné na dcery soudem svěřené do Vaší péče. Zajímá Vás také, kam se případně můžete obrátit.

Dobrý den, pane Štěrbo,

předně lze říct, že rozvod rodičů nemá vliv na uplatnění nároku na sirotčí důchod pro děti, kterým jeden z nich zemřel. Na vyplácení nemá vliv ani skutečnost, že Vaše bývalá manželka řádně platila výživné. Přiznání důchodu se řídí několika podmínkami.

Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému pozůstalému dítěti tehdy, pokud byl zemřelý ke dni úmrtí poživatelem starobního či invalidního důchodu, nebo zemřel-li následkem pracovního úrazu. Nárok na sirotčí důchod vzniká také tehdy, splňoval-li zesnulý stanovenou dobu účasti na důchodovém pojištění:

  • v případě osoby starší 28 let alespoň jeden rok v uplynulých deseti letech přede dnem úmrtí,
  • v případě osoby starší 38 let alespoň dva roky v uplynulých dvaceti letech přede dnem úmrtí.

Přičemž do účasti na důchodovém pojištění se v tomto ohledu počítá doba výdělečné činnosti, ze které je odváděno sociální pojištění.

Za nezaopatřené dítě se pro účely posouzení nároku na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání, ani vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené i dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Za nezaopatřené dítě se nicméně nepovažuje dítě, které pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Za nezletilé dítě podává žádost zákonný zástupce, čili ve Vašem případě budete za dcery podávat žádost Vy na pracovišti České správy sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště. Žádost tam s Vámi vyřídí pracovník oddělení důchodového pojištění. Co všechno za písemnosti bude potřeba spolu s žádostí předložit, najdete na tomto webu v sekci Rady a informace. Případně ČSSZ provozuje infolinku 800 050 248, kam byste se ve všedních dnech měl v čase 8:00-15:30 dovolat.

S pozdravem

Lukáš Kutek

Dotaz zodpovídá

Mgr. Lukáš Kutek

poradenský pracovník

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz