Byla poskytnutá první pomoc dostatečná?

Odpověď na dotaz ze dne 14. ledna 2009 zobrazit původní dotaz
Dobrý den.Píši s odstupem času ale stále se nemohu vyrovnat s náhlým úmrtím mé maminky!Dne 7,4.2008 mi náhle zemřela maminka.Jako diagnóza smrti mi bylo sděleno Náhlé selhání srdce.Já bohužel žiji v Praze a tak jsem u této pro mě stresující události nebyla.K mamince byla sousedy přivolána RZS Ostrava.Důvod oznámení byl bezvědomí.Ještě 1 h před tím s maminkou hovořila sousedka,maminka ji požádala,zda by jí něco nekoupila v obchodě ( což jistě člověk,který se cítí že by měl za pár desítek minut umřít neudělá) a maminka si jí údajně na nic nestěžovala.Po ani né 1,5h ji našla tato sousedka na wc údajně v bezvědomí a nato ji podožili se sousedem na zem do ob.pokoje.Z lékařského záznamu lékaře RZS jsem si přečetla,že maminka byla po příjezdu RZS bez známek života a nikdo neprováděl resuscitaci!!Ptám se jak je to možné,když na místě byli 3 lidé a povinností dispečera RZS,který vysílá na místo ( v mém př.do bytu maminky)posádku je instruovat až do příjezdu RZS přítomné,jak mají provádět 1.pomoc a být s nimi až do příjezdu posádky v kontaktu a navigovat Je!!!!! To vím i já z vl.zkušenosti,také jsem os. v jiném příp.na linku RZS volala a byla jsem takto instruována. Už v tomto se tedy stala 1.chyb!!Dále zvedala sestra z posádky RZS tel. od volajících do bytu aniž by jim sdělila kdo je a důvod svého výskytu v bytě mé maminky,místo toho,aby se věnovala svým povinnostem!!!Na místě byli 3 sousedé,kteří mohli tel.zvednout.Také z toho co lékař zaškrtl ve zprávě o výjezdu je patrna pouze mydriáza,cyanóza glas.g.coma stupnice ve všech bodech O a na EKG monitoru asystolie.Po konzultaci s lékaři,kteří mají letitou zkušenost na sále a na odd.ARO je více než jasné.že mydriáza,cyanóza a dokonce ani asystolie nesou důkazem smrti a lékař RZS je povinen aplikovat v takovýchto případech injekční formou látku jako např.Adrenalin a provést výboje pomocí defibrilátoru!!!!!,COŽ PROVEDENO V PŘÍPADĚ MAMINKY NEBYLO!!!Ptám se proč???Pokud by toto bylo uděláno jsem si jistá,že maminka mohla žít.Nebo je věk pacienta- mamince bylo v té době 78let důvod k poskytnutí neúplné pomoci????Maminka měla jistě vzhledem ke svému věku vyšší tlak a arytmii ale zdravotní obraz měla řádově o 10 let ml.člověka,což prokázala i pitva.Navíc jsem s ní den před tím os.hovořila a nic co mi řekla nenasvědčovalo tomu,co se druhý den stalo a celý tento den u ní byla na návštěvě její nej.přítelkyně.které si maminka ztěžovala pouze na poměrně hodně oteklé dolní končetiny.Prosím o Váš názor na tuto skutečnost.Stále se nedokážu vyrovnat s tím,proč mamince byla poskytnuta neúplná 1.pomoc.Vše nasvědčuje totiž tomu ,že v době příjezdu RZS maminka ještě žila.Mnohokrát Vám děkuji za Vaši odpověď.Jana Šebíková
Jana Šebíková
Z Vašeho dotazu vyplývá pochybnost, zda byla poskytnutá první pomoc dostatečná.

Vážená paní Šebíková,

zcela chápu, že Vás neočekávaná  smrt  Vaší maminky zarmoutila

Nejsem schopna posoudit všechny okolnosti náhlé oběhové zástavy a úmrtí Vaší maminky. Není to ani oblast, se kterou bych jako hospicová lékařka měla mnoho zkušeností. Pacienti v hospicové péči jsou většinou pokročile nevyléčitelně nemocní a smrt u nich přichází jako očekávané vyústění těžké nemoci (např. rakoviny), a proto obvykle resuscitaci nezahajujeme.

V případě Vaší maminky však šlo o jinou situaci. Je celkem obvyklé, že náhlá srdeční zástava přichází „náhle“, tedy zcela nečekaně a lidé se tak mohou ještě několik minut před smrtí cítit zcela zdraví. Resuscitace ( = masáž srdce a umělé dýchání a elektrická defibrilace) může v těchto případech – pokud je zahájena během několika desítek vteřin až minut od oběhové zástavy – někdy vést k obnovení krevního oběhu. Pokud  k tomuto dojde během vteřin až minut, může se určitá část pacientů vrátit do normálního života. Pokud dojde k obnovení oběhu až po více než 5 minutách, dochází většinou k velmi závažnému poškození mozku – takto „zachránění“ pacienti jsou často těžce mentálně poškození, někdy se dostanou do stavu trvalého bezvědomí.

Existují objektivní známky smrti (hluboké bezvědomí, zástava dechu, nehmatný puls, neměřitelný tlak, midriaza zornic, chybění aktvity srdce na EKG a především svědky doložený dlouhý časový interval od nástupu oběhové zástavy), které lékaře vedou k tomu, aby rozhodl (zcela v souladu s odbornými doporučeními), že resuscitaci ukončí nebo vůbec nezahájí. Otázka laické resuscitace před příjezdem profesionálního týmu, (resp. otázka, zda telefonická navigace svědků oběhové zástavy, jak resuscitaci provádět, vede ke zlepšení výsledků resuscitace) je složitá a nejsem schopna posoudit, zda v případě Vaší maminky mohla nějak zvrátit další smutný vývoj událostí.

Tzv. náhlá srdeční smrt je v ČR bezprostřední příčinou úmrtí u několika tisíc pacientů ročně. Pro zarmoucené pozůstalé to většinou znamená velkou ztrátu a smutek. Přeji Vám, abyste i Vy v této věci našla vnitřní klid a novou životní rovnováhu.

S úctou a pozdravem

MUDr. Regina Slámová