Byl mi pozastaven sirotčí důchod, při nástupu na VŠ jsem ČSSZ v září doložil potvrzení o studiu. Kdy dojde k obnovení důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 19. září 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, pobírám sirotčí důchod, který mi byl pozastaven v září. Začal jsem chodit na vysokou školu a doložil jsem na čssz tento měsíc i potvrzení o studiu, chtěl bych se zeptat, kdy nejdřív dojde k obnovení tohoto důchodu?
Jaromir Novotný
Ptáte se nás, kdy dojde k obnovení výplaty Vašeho sirotčího důchodu poté, co jste doložil na ČSSZ potřebné potvrzení.

Vážený pane Novotný,

dá se předpokládat, že pokud jste potvrzení o studiu na úřad doložil v průběhu září, výplatu za tento měsíc již obdržíte, a to v obvyklém výplatním termínu.

Aby Vám byl sirotčí důchod opětovně vyplácen, musíte však i nadále splňovat potřebné podmínky pro jeho nárok, tzn. nesmíte být starší 26 let a musíte mít status nezaopatřeného dítěte, což znamená soustavně se připravovat na budoucí povolání (§21 odst.1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). To v případě denního studia VŠ splňujete. Studujete-li však dálkově/ kombinovaně, nesmíte se účastnit úhrad sociálního pojištění. To znamená, že můžete pracovat jen omezeně.

Váš dotaz Vám s přesností zodpoví přímo pracovnice České správy sociálního zabezpečení. Doporučuji Vám kontaktovat Call centrum ČSSZ, kde se po sdělení Vašeho rodného čísla můžete bavit zcela konkrétně a informovat se na stav Vaší žádosti. Jste-li ve finanční tísni, bude jistě možné požádat o urgentní vyřízení.

S přáním všeho dobrého

Lucie Přádová