Byl jsem vyděděn oběma rodiči. Musím se zúčastnit dědického řízení?

Odpověď na dotaz ze dne 27. 11. 2023 zobrazit původní dotaz

Musím se zúčastnit dědického řízení u notáře pokud jsem byl vyděděn oběma rodiči.majetek po rodičích byl za jejich života přepsán na bratra .

Lenka

Píšete, že Vás oba rodiče vydědili a majetek byl za jejich života přepsán na Vašeho bratra. Ptáte se, jestli se musíte zúčastnit dědického řízení.

Dobrý den,

okruh osob, jejichž účast je při dědickém řízení nutná, zjišťuje notář pověřený vedením dědického řízení. Těmto osobám pak notář zasílá předvolání.

Jestliže má notář k dispozici listinu s informací o tom, že jste byl vyděděn, pak pravděpodobně k jednání nebude předvolávat. Pokud nicméně zpochybňujete své vydědění, bude třeba se procesně bránit v dědickém řízení, případně budete odkázán na podání žaloby k obecnému soudu, u kterého budete mít možnost namítat neplatnost vydědění.

Pokud rodiče za svého života převedli majetek na bratra a žádnou pozůstalost nezanechali, žádné dědické řízení ani probíhat nebude. Notář řízení zastavení pro neexistující nebo nepatrný majetek.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz