Budu pečovat o tatínka, ale žiji jinde a živím sama dvě děti. Bude znovu posuzován příspěvek na péči? Jak je to s ošetřovným?

Odpověď na dotaz ze dne 15. srpna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, v současné době o tatínka pečuje můj bratr, ale zdravotní stav tatínka se nyní velmi rychle zhoršuje a budu o něj nejspíš dále pečovat já. Velmi se zhoršila jeho mobilita a další zhoršení očekáváme nyní po amputaci. Velmi řeším peníze (jsem samoživitelka se dvěma dospívajícími dětmi na školách, hypotéka atd...), protože se budu muset načas vzdát zaměstnání. Bydlím v jiném městě a jiném okrese. Bude po nahlášení změny bydliště probíhat znovu posuzování zařazení do příslušné kategorie příspěvku na péči? Je možné, že by došlo k překvalifikování z vyššího stupně na nižší? Nabízí se ale také jiná možnost - že bychom s dětmi o tatínka pečovali u bratra, aby nemusel měnit prostředí, na které je zvyklý a mohli bychom se v péči střídat podle potřeby. Musím si změnit trvalé bydliště nebo jak doložím, že žijeme ve společné domácnosti, abych po návratu z nemocnice mohla pobírat ošetřovné v době, kdy nebudu moci pracovat vůbec? Úpravu pracovní doby z provozních důvodů zaměstnavatel neumožňuje. Děkuji za odpověď. BS
Blanka
Popisujete, že řešíte, jak zajistit péči o tatínka, o kterého se zatím stará bratr, plánujete se starat Vy. Tatínka čeká amputace, schopnost mobility bude snížená. Plánujete, že se budete věnovat péči o tatínka místo zaměstnání, řešíte finanční stránku věci. Zvažujete, zda pečovat u Vás doma nebo u tatínka.

Dobrý den,

po propuštění z nemocnice plánujete pobírat ošetřovné – předpokládám, že myslíte dlouhodobé ošetřovné. Protože jste s otcem v přímém příbuzenském vztahu, nemusíte mít společné místo trvalého bydliště ani společnou domácnost. Pokud budou splněny ostatní podmínky (zvláště důležitá je alespoň sedmidenní délka hospitalizace, vyjádření lékaře, že je potřeba dlouhodobá péče alespoň 30 dní, souhlas tatínka a souhlas Vašeho zaměstnavatele, že Vás může uvolnit), můžete se o tatínka starat u něj i u Vás doma, podle potřeby.

Co se týče příspěvku na péči, pokud bude tatínek po amputaci potřebovat větší péči než dosud, může si podat Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Ptáte se, zda při posuzování tohoto návrhu se může stát i to, že by došlo k překvalifikování z vyššího stupně na nižší. Stát se to může. Klíčové je vždy posouzení kritérií pro přiznání jednotlivých stupňů. Stanovuje se nesoběstačnost v deseti základních životních potřebách. Jejich počet pak určuje stupeň příspěvku. Podání návrhu na změnu výše má tedy smysl zejména tehdy, pokud dojde k výrazné změně schopností nemocného z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.

Přeji Vám hodně sil do péče o tatínka. Je obdivuhodné, že se ji snažíte zajistit, i když zmiňujete, že jako samoživitelka potřebujete zabezpečit studující děti. Pokud by se ukázalo, že potřebujete s péčí pomoct, můžete možnosti různých služeb probrat v některé z poraden pro pečující nebo na sociálním odboru příslušného městského úřadu.

S přáním všeho dobrého Vám i tatínkovi

Barbora Váchová