Budu pečovat o nemocnou maminku Slovenku v Čechách. Máme nárok na příspěvek na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 28. listopadu 2016 zobrazit původní dotaz
Péče o maminku (Slovenku) v České republice. Dobrý den, mám tento komplikovaný dotaz. Jsem český občan, maminka je slovenský občan , trvalé bydliště má na Slovensku a důchod má rovněž ze Slovenska. Jsem rovněž v důchodu a nemohu se o ni starat na Slovensku. Vzhledem k tomu, že má 90 let a je nemocná, jsem nucen ji dopravit do České republiky a zde o ni pečovat. A nyní dotaz: Jaký má maminka nebo já nárok na státní příspěvek na péči ? Budu Vám vděčný za jakoukoliv radu. Děkuji Petr H.
Petr H.
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete nám o Vaší mamince, které je 90 let a je nemocná. Plánujete ji vzít k sobě do České republiky a zde o ni pečovat. Vaše maminka má slovenské občanství a pobírá ze Slovenska důchod. Ptáte se, zda máte nárok na příspěvek na péči.

Dobrý den, Petře,

jak píšete, situace občanů jiného státu je v tomto ohledu v České republice poněkud komplikovaná. Příspěvek na péči je dávka určená osobě, která kvůli svému zdravotnímu stavu potřebuje každodenní pomoc jiné fyzické osoby. Dávku příspěvek na péči upravuje zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, který definuje také okruh oprávněných osob. Podle tohoto zákona mají na dávku nárok jak občané EU, kteří mají v České republice vyřízené povolení k dlouhodobému pobytu, tak rodinní příslušníci občanů České republiky, kteří nepobírají obdobnou dávku z jiného státu.

Členské státy EU se snaží koordinovat systémy dávek pro zdravotně postižené osoby a vydávají koordinační nařízení. Podle koordinačního nařízení 1408/71/EHS by se dávky, které zajišťují pomoc dlouhodobě nemocným občanům, měly vyplácet z toho státu, ve kterém je občan pojištěn a z kterého má důchod. Slovenská obdoba českého příspěvku na péči se jmenuje „peňažný príspevok na opatrovanie“ a jejím příjemcem je pečující osoba. Bohužel dle mých informací Slovensko tuto dávku do zahraničí nevyplácí a zároveň na základě výše zmíněného koordinačního nařízení Úřady práce ČR v minulosti příspěvek na péči občanům Slovenska odebíraly.

Ráda bych Vám poskytla jednoznačnou odpověď, ale nemám v této oblasti praktickou zkušenost. Proto bych Vám doporučila řešit vzniklou situaci individuálně s Úřadem práce v místě Vašeho bydliště, který má v ČR příspěvek na péči v kompetenci.

Přeji Vám i Vaší mamince mnoho klidných společných dnů.

Jitka Řeháčková