Budu mít nárok na vdovský důchod, když mi zemře nemocný manžel v 60 letech?

Odpověď na dotaz ze dne 18. května 2016 zobrazit původní dotaz
Letos mi bude 56let v listopadu.Manželovi je 60let.Je vážně, nemocný. Mám obavu o jeho život? Chtěla, bych se v tom případě, že by umřel, měla nárok na vdovský, důchod a na jak dlouho?Děkuji Němcová.
Helena Nemcova
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že Vám letos bude 56 let, Váš manžel je vážně nemocný a máte obavu o jeho život. Ptáte se, zda byste měla v případě jeho úmrtí nárok na vdovský důchod a na jak dlouho.

Dobrý den, paní Němcová,

na vdovský důchod byste měla nárok po dobu jednoho roku, pokud manžel splnil některou z podmínek nároku na přiznání vdovského či vdoveckého důchodu.

Po uplynutí jednoho roku Vám může být nárok na vdovský důchod prodloužen, pokud splníte některou z těchto podmínek:
• budete pečovat o nezaopatřené dítě,
• budete pečovat o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
• budete pečovat o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
• budete invalidní ve třetím stupni,
• dosáhnete alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pro případ, že se člověk ocitne v situaci, kdy má nárok na vdovský či vdovecký důchod a potřebuje zjistit konkrétní informace, může se obrátit na Call centrum České správy sociálního zabezpečení.

S přáním mnoha sil do dalších dní

Anežka Moravcová