Bude mi vyplacena poměrná část sirotčího důchodu před doplacením celé částky?

Odpověď na dotaz ze dne 6. června 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mohu se prosím zeptat, jak to je s sirotčím důchodem, když je jeho výplata určena k 18. dni v měsíci v době od 18.6. do 30.6.? Vím, že o prázdninách je jeho výplata pozastavena do doby, než doložím potvrzení o studiu a poté vyplacena zpětně. Zajímá mě, jestli poměrnou částku od zmíněného období dostanu 18.6. nebo až v době celkového doplacení (pokud se tedy nemýlím a důchod je vyplácen v předstihu). Děkuji za odpověď Marek
Marek
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Pobíráte sirotčí důchod. Výplatní den důchodu máte stanovený k 18. dni v měsíci a vyplácí se vždy na období dopředu. Zajímá Vás, kdy Vám bude vyplacena poměrná část důchodu za období od 18. 6. do 30.6.

Dobrý den, pane Marku,

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí důchody na 30 kalendářních dní dopředu k určenému datu. Nevyplácí tedy části důchodů. To znamená, že pokud máte potvrzení o studiu do konce června 2015, dostanete k 18. 6. důchod na období od18. 6. do 17.7.  

Co se týče přerušení výplaty sirotčího důchodu, záleží na tom, jaké potvrzení Vám škola o studiu dává. Aby nedošlo k přerušení, musí potvrzení obsahovat celou dobu studia, tedy zejména dobu ukončení studia. Pak Vám bude důchod zasílán nepřerušeně po celou dobu studia i v době prázdnin. V opačném případě dostanete poslední důchod 18. 6. na zmíněné období (18.6. – 17.7.). V září s novým potvrzením školy o studiu bude pak sirotčí důchod Českou správou sociálního zabezpečení obnoven a zpětně vyplacen.

Konkrétní informace o svém sirotčím důchodu získáte v Call centru České správy sociálního zabezpečení na tel. 257 062 860 (pondělí – středa 8.00 -17.00, úterý – čtvrtek 8.00 -15.30, pátek 8.0014.00) po sdělení Vašeho rodného čísla.

S pozdravem
Oldřich Hanibal