Bude dcerám přepočítán sirotčí důchod k datu, kdy by manžel dosáhl důchodového věku? Budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu, až dcery dostudují?

Odpověď na dotaz ze dne 9. 4. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den. V lednu 2023 jsem ovdověla. Dcery budou ještě několik let studovat, mají už přiznané sirotčí důchody, já ještě vdovský ne, ale nárok splňuji. Můj dotaz - V odůvodnění sirotčích důchodů stojí, že manžel dosáhl nároku na invalidní důchod. Byl narozen r.1963. Bude se nějak měnit výpočet našich důchodů v době, kdy by manžel dosáhl důchodového věku, nebo je částka stejná při splnění podmínek pro invalidní a starobní důchod? Druhý dotaz - předpokládáme, že dcery budou studovat ještě 7 roků. Pak asi nebudu mít nárok na obnovu vdovského důchodu, až půjdu já do starobního důchodu, když jsem narozena v roce 1971?

Marie Vejrostová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

V lednu 2023 jste ovdověla. Dcery mají přiznané sirotčí důchody, Vy budete mít vdovský. Ptáte se na formulaci z odůvodnění k sirotčím důchodům dcer, dle kterého Váš manžel splnil nárok pro invalidní důchod. Zajímá Vás, jestli se výše sirotčích důchodů dcer změní v době, kdy by manžel dosáhl důchodového věku. Dále se nás ptáte na možnost obnovy Vašeho vdovského důchodu za 7 let, kdy Vaše dcery ukončí studium. Narozena jste v roce 1971.

Dobrý den,

nejprve mi, prosím, dovolte vyjádřit lítost nad ztrátou Vašeho manžela.

Ptáte se na možné přepočítání výše sirotčích důchodů Vašich dcer a na obnovu Vašeho vdovského důchodu v době, kdy dcery dostudují.

Výše sirotčích důchodů dcer je stanovena na základě výdělků a doby pojištění, kterých manžel dosáhl ke dni úmrtí. Důchod tedy dcerám přepočítán v době, kdy by manžel dosáhl důchodového věku, nebude.

Co se týče obnovy vdovského důchodu, tak vdovský důchod Vám bude náležet po celou dobu, kdy alespoň jedna z dcer bude z pohledu zákona tzv. nezaopatřeným dítětem. Což zjednodušeně znamená, že alespoň jedna z dcer bude studovat a bude jí méně než 26 let. Z Vašeho dotazu předpokládám, že nejmladší dcera plánuje dokončit studium v roce 2030.

Obecně je na obnovu vdovského důchodu nárok v případě, že do dvou let od zániku předchozího nároku, splníte některou z následujících podmínek:

• péče o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),

• peče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,

• péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,

• invalidita ve třetím stupni,

• dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Váš dotaz směřuje k poslední z uvedených podmínek, a to podmínce dosaženého věku. Jste narozena v r. 1971. Váš důchodový věk činí 65 let (v případě, že byste vychovala více než 5 dětí, tak je to o 4 měsíce méně), kterého dosáhnete v roce 2036. Důchodový věk pro muže stejného data narození ponížený o 4 roky je 61 let. Tohoto věku dosáhnete v r. 2032, tedy přesně v roce, v jehož průběhu Vám uběhne dvouletá lhůta pro možnost obnovy vdovského důchodu. Zdali nárok na obnovu mít budete nebo nikoliv, bude tedy záležet na přesném datu, kdy Vám tato dvouletá lhůta uplyne (dva roky poté, co poslední z dcer ukončí studium) a na přesném datu Vašich 61. narozenin. V případě, že byste nárok na obnovu splnila, náležel by Vám vdovský důchod již trvale.

Pokud byste se chtěla k nárokům na sirotčí důchody dcer nebo k Vašemu vdovskému důchodu zeptat konkrétněji, je možné obrátit se přímo na pobočku okresní správy sociálního zabezpečení, která Vaše důchody vyřizuje.

S pozdravem za poradnu

Monika Vaníčková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Monika Vaníčková

Mgr. Monika Vaníčková

poradenská pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz