Bratr zemřel a jeho přítelkyně odmítá vydat urnu. Ona zařizovala pohřeb. Jak získat urnu, abychom ji uložili do rodinného hrobu?

Odpověď na dotaz ze dne 27. 11. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, zemřel mi bratr a jeho přítelkyně odmítá vydat urnu, kterou bychom chtěli uložit do rodinného hrobu. Nebyla jeho ženou, pouze partnerkou, ale také zřizovatelkou pohřbu.
Máme nějakou šanci urnu získat, aby mohl bratr odpočívat u své rodiny?
Děkuji za odpověď.

Dagmar

Píšete, že Váš bratr zemřel a jeho přítelkyně odmítá vydat urnu. Dodáváte, že bratrova přítelkyně byla vypravitelkou pohřbu. Ptáte se, jestli máte nějakou šanci urnu získat, abyste ji mohli uložit do rodinného hrobu.

Dobrý den,

dle zákona má právo na vydání urny osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil. To může být i partnerka zemřelého. Jestliže není přání zemřelého člověka známo, má právo na vydání urny postupně manžel, dítě či rodič zemřelého a není-li jich, dědic zemřelého. Příbuzní a osoby blízké rovněž mají právo na pietu, přičemž znemožnění piety je zásahem do osobnostních práv.

Jestliže Váš bratr za života vyslovil přání, aby urna s jeho ostatky byla vydána jeho přítelkyni, pak je nutno takové přání respektovat. I v takovém případě ale budete mít jako příbuzní zemřelého právo na pietu, tzn. právo na důstojný přístup k ostatkům a pohřebišti zemřelého. Pokud není přání Vašeho bratra známo, pak mají právo na vydání urny manžel, rodiče či děti zemřelého nebo jeho dědic. I zde lze předpokládat právo přítelkyně jako osoby blízké zemřelého na pietu.

Ideálním řešením této situace je domluva mezi zúčastněnými osobami, jinak se lze vydání urny domáhat podáním žaloby.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz