Bratr odkázal v závěti vše jeho příteli a sestře. Máme s ostatními sourozenici šanci napadnout závět?

Odpověď na dotaz ze dne 15. srpna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,zemřel bezdětný bratr a napsal závěť,kdy dědí jeho přítel,s kterým žil ve společné domácnosti,spíš jako spolubydlící a moje sestra , ostatní sourozenci nic.Nevime zda je doklad o vydědění,máme nějakou šanci napadnout závěť? Dědické řízení ještě neproběhlo.Dekuji za odpověď
Marie Maláčová

Dobrý den,

obecně lze závěť napadnout vždy. Je však třeba tak učinit žalobou u soudu. Samotná skutečnost, že bratr pozůstalost zůstavil jen svému příteli a jedné sestře však nečiní závěť neplatnou. Každý člověk má právo pořízením pro případ smrti rozhodnout, jak má být pozůstalost po jeho smrti rozdělena. Pouze děti a potomci zemřelého jsou chráněni v tom smyslu, že pokud nejsou platně vyděděni, náleží jim z pozůstalosti tzv. povinný díl. Tato ochrana se však vztahuje pouze na ně a nikoliv na jiné rodinné příslušníky. Bratr měl tedy plné právo zůstavit pozůstalost jen jím zvoleným osobám a ostatní rodinné příslušníky ani nemusel vydědit. Výslovným pokynem v závěti totiž rozhodl, že jiné než v závěti uvedené osoby dědit nemajít.

Pokud byste přeci jen chtěli vůli zemřelého bratra zpochybnit, doporučila bych obrátit se na advokáta, který při podrobnější znalosti Vaší situace bude lépe schopen poradit, jak ve věci postupovat.

S pozdravem

Barbora Vráblová