Bratr má peníze na účtu otce, který zemřel. Je možné, aby propadly státu?

Odpověď na dotaz ze dne 1. 9. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, můj otec zemřel v březnu. Měl v některé české bance účet, ke kterému měl přístup také můj bratr, a teď už jsou v něm jen bratrovy peníze, nikoli otcovy. Otcova vdova ode mne chce plnou moc, prý aby mohla pro bratra tyto peníze vybrat. Prý banka účet zablokovala, a pokud já maceše nedám plnou moc, aby peníze mohla vybrat, zabere je česká vláda. A pak s tím prý budou strašné tahanice, a poplatky advokátům mohou sežrat všechny peníze na účtu. Nerozumím tomu. Nejsem dědička otcova jmění v ČR a nejsem disponentem jeho bankovního účtu. Nevím, k čemu by otcova manželka potřebovala plnou moc ode mne. Existuje nějaký zákon o tom, do kdy se musí peníze vybrat, aby je česká vláda nezabrala? Bratr říká, že má "právo podpisu" na tom účtu. Je to totéž co dispoziční právo? Předem děkuji.

Ellen Whiting

Vdova po Vašem otci Vás informovala, že banka zablokovala jeho účet a žádá Vás o plnou moc, aby z účtu mohla vybrat peníze, které patří Vašemu bratrovi. Argumentuje tím, že peníze propadnou státu, pokud je včas nevybere. Jejímu požadavku nerozumíte, ptáte se, zda zákon tuto situaci upravuje. Píšete, že bratr má právo podpisu k otcovu účtu a zajímá Vás, jestli je to totéž jako dispoziční právo.  

Dobrý den,

bankovní účet a peníze na něm uložené se staly součástí dědictví Vašeho otce. To znamená, že banka peníze na účtu zablokovala do doby, než bude rozhodnuto o tom, kdo peníze na účtu zdědí. Protože bankovní účet nemá jiného majitele, nelze z něj do konce dědického řízení vybírat peníze.

Vámi podepsaná plná moc neopravňuje jinou osobu peníze vybrat. Současně nehrozí, že by peníze na účtu zabral stát. To by se mohlo stát pouze v případě, pokud by Váš otec neměl žádné dědice. Nemusíte se proto obávat, že peníze připadnou státu, pokud je z účtu nevyberete.

Rozumím tomu, že peníze na účtu nepatří Vašemu otci, ale bratrovi. Jestliže se ale nachází na účtu Vašeho otce, jsou považovány za majetek Vašeho otce, dokud bratr neprokáže, že peníze patří jemu. Bude tedy záležet na bratrovi a dalších dědicích, jak se během a po konci dědického řízení domluví.

S významem výrazu „právo podpisu“ nejsem obeznámena. Domnívám se ale, že se nejedná o dispoziční právo. Kdyby bratr měl k účtu dispoziční právo, měl by tím pádem k účtu přístup a mohl by peníze vybrat sám.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz