Babička zemřela. Jak to bude s pronajatým bytem a zařízením, smím tam vstoupit, když nedošlo k dědickému řízení?

Odpověď na dotaz ze dne 14. března 2021 zobrazit původní dotaz
Babička zemřela, jak je s pronajatý bytem a věcmi v něm? Je možné do bytu vstoupit, když nedošlo k dědickému řízení ani čtení závěti?
Silvie

Dobrý den,

pokud byl byt ve vlastnictví babičky a ta jej pronajímala, zůstává v platnosti nájemní smlouva, kterou s nájemci uzavřela. Namísto babičky do pozice pronajímatele vstoupí dědic, který se děděním stane vlastníkem bytu. Pokud tomu bylo opačně, tedy babička si byt pronajímala, její smrtí přešel nájem bytu na osobu, která s babičkou žila ve společné domácnosti, pokud nemá vlastní byt. Pokud žila babička sama, přejde nájem na babiččiny dědice. Ti mají právo nájem vypovědět, a to do tří měsíců poté, co se dozvěděli o smrti babičky, o svém dědickém právu a o tom, že práva a povinnosti z nájmu nepřešly na člena domácnosti, nejpozději do šesti měsíců od smrti babičky. Právo vypovědět nájem má případně i osoba, která byla babičkou povolána jako správce pozůstalosti.

Doporučovala bych ověřit si, jak tomu bude ve Vašem případě, a případně kontaktovat pronajímatele, resp. nájemce a vyřešit s nimi vše podstatné z hlediska úhrady nájmu apod.

S pozdravem

Barbora Vráblová