Babička, o kterou pečuji, je nyní hospitalizovaná. Přijde o příspěvek na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 15. prosince 2016 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, prosím o sdělení: Jsem pečující osoba svojí babičky, která pobírá příspěvek na péči 2 stupeň, babička byla 4.12. 2016 odvezena rychlou sanitkou do nemocnice a byl ji zjištěn zápal plic. V současné době se mělo jednat o její propuštění do domácí péče, ale dnes při návštěvě se její zdravotní stav znovu zhoršil. Prosím o sdělení zda babičce náleží příspěvek na péči i když je v nemocnici a případně jestli ji náleží částka příspěvku, kterou obdržela v listopadu 2016? Nevím zda se příspěvek vyplácí dopředu nebo pozadu. Musí se hospizalizace v nemocnici hlásit na Úřad práce sociální odbor. A jak by to bylo s příspěvkem, když by místo domů byla z nemocnice hospitalizována v LDN. Předem děkuji za odpověď. Jarka
Jarka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Pečujete o babičku, která pobírá příspěvek na péči a od 4.12. je v nemocniční péči. Máte na nás více dotazů: ráda byste věděla, zda babičce náleží příspěvek na péči i za dobu pobytu v nemocnici. Zda se příspěvek vyplácí zpětně nebo předem a zda by měla tudíž nárok na příspěvek, který obdržela v listopadu. Dále byste potřebovala vědět, zda musíte hospitalizaci v nemocnici hlásit na úřad práce. A nakonec, co by se stalo s příspěvkem, kdyby babička byla převezena do léčebny dlouhodobě nemocných (LDN).

Vážená paní Jarko,

příspěvek na péči bude Vaší babičce náležet po celou dobu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení (tedy i v případě hospitalizace ve zdravotním zařízení typu LDN), pokud v něm nebude hospitalizovaná celý kalendářní měsíc. Pokud její hospitalizace bude pokračovat i po celý leden, o příspěvek za leden přijde. Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek za listopad jí tedy zůstane, stejně jako příspěvek za prosinec, protože do nemocnice byla přijata až 4. 12. (nestráví tedy v nemocnici celý prosinec).

Co se týká ohlašovací povinnosti, Vy jako osoba blízká poskytující babičce pomoc, jste povinna písemně ohlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce přijetí k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže babička splnit sama. Stejně tak oznámíte úřadu práce i propuštění z nemocnice do domácí péče.

Zdraví Vás

Oldřich Hanibal