Babička nebyla v kontaktu se svou sestrou, která zemřela. Je možné zjistit podrobnosti o úmrtí, pohřbu a dědickém řízení?

Odpověď na dotaz ze dne 11. června 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, moje babička (nar. 1922) nebyla cca 10 let v kontaktu se svou sestrou (nar. 1922). Babička je invalidní, má III. stupeň závislosti, v poslední době se dost zajímala, zda její sestra stále žije, takže jsem na základě plné moci od ní podal žádost o výpis ze systému AISEO. Bylo nám sděleno, že její sestra zemřela v květnu 2020 v Praze 4, kde měla i poslední trvalý pobyt. Bohužel neznáme žádné podrobnosti (zda zemřela např. v nemocnici, nebo v domově důchodců, kdo jí vypravil pohřeb, kdy a kde se obřad, popř. rozptyl konal). Je možné to nějak zjistit? Kontaktoval jsem všechny matriky na území obvodu Praha 4 (tedy MČ Praha 4, 11 a 12) a čekám na vyjádření. Také jsem se obrátil na krematoria v Praze a okolí - výsledek je zatím negativní, nebo nemohou poskytovat informace. Vypravitelem pohřbu mohl být např. někdo z nemocničního personálu, soc. pracovník, popř. mohla mít i tzv. sociální pohřeb, který hradí město - v tomto směru žádné informace nemáme. Druhá otázka se týká dědictví - zemřelá byla vdova a bezdětná, tedy bez tzv. neopominutelných dědiců. Babička si pamatuje, že jí sestra naposledy (cca v roce 2010) výslovně řekla, že má sepsanou závěť u notářky, kde na ni "pamatuje" a že pokud ji předemře, bude babička o všem informována. Podařilo se mi zjistit pověřeného notáře a od něj mám informaci, že pozůstalostní řízení bylo už uzavřeno a spis vrácen na OS pro Prahu 4. Pokud mi to soud umožní, rád bych do spisu nahlédl. Je tedy zvláštní, že babička nebyla notářem kontaktována. Svoji závěť mohla zemřelá samozřejmě změnit, ale nedá se ani vyloučit, že byla někým ovlivněna (neznáme její psychický stav z poslední doby). Pokud by tomu tak bylo, babička se už asi nemůže bránit a podat např. námitku na neplatnost závěti, že? Bylo by jistě složité to prokázat. Pokud ovšem zemřelá sestra závěť neměla (tj. tu, o které se babičce zmínila, třeba později zrušila), babička by přicházela v úvahu jako dědic ve III. třídě. Je zvláštní, že by ji pověřený notář nezjistil a nekontaktoval, ale vyloučit se to nedá. Je možné, že vypravitel pohřbu nemusel o babičce vůbec vědět. Pokud by tomu tak bylo, mohla by se babička přihlásit do pozůstalostního řízení dodatečně a uplatnit svá práva? Jako předmět dědictví by přicházela v úvahu pouze finanční hotovost. Zemřelá sestra bydlela v družstevním bytě v Praze 4, ale předpokládáme, že družstevní podíl (na rozdíl od bytu v OV) nemůže být předmětem dědictví, protože fakticky patří stále družstvu. Je také možné, že pokud zemřelá strávila zbytek života např. v domově důchodců a věděla, že se domů už nevrátí, svůj družstevní podíl mohla převést na někoho jiného. Děkuji.
Ondřej Lát

Dobrý den,

informace o místě úmrtí se zapisuje do matriční knihy. Nahlédnout do ní může sourozenec osoby, které se zápis týká nebo jeho zmocněnec. Pokud vám k tomu babička dá plnou moc, měl by Vám matriční úřad Prahy 4, na jejímž území její sestra zemřela, nahlédnutí umožnit.

Informace o průběhu dědického řízení i o tom, jak bylo skončeno nebo kdo byl vypravitelem pohřbu lze zjistit z dědického spisu. Do dědického spisu mohou nahlédnout osoby, které na nahlédnutí osvědčí právní zájem. Babička jako potenciální dědic by měla mít možnost do dědického spisu nahlédnout. Doporučovala bych tedy obrátit se na příslušný okresní soud a písemně požádat o nahlížení.

V okamžiku, kdy budete mít více informací o tom, zda sestra babičky sepsala závěť, jak proběhlo dědické řízení apod., bych doporučovala obrátit se na advokáta a další kroky konzultovat s ním.

S pozdravem

Barbora Vráblová